Digwyddiadau

Arddangosfa: Leonardo da Vinci: Dyn y Darluniau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
1 Chwefror–6 Mai 2019
Pris Oedolion £5 / Gostyngiadau £4 / plant 16 oed ac iau AM DDIM
Addasrwydd pawb
Archebu lle Prynwch eich tocynnau yn yr Amgueddfa

Leonardo da Vinci, Noethlun o Ddyn yn Sefyll, Ymddiriedolaeth y Casgliad Brenhinol/© Ei Mawrhydi y Frenhines Elisabeth II 2018

Leonardo da Vinci, Dilyw, Ymddiriedolaeth y Casgliad Brenhinol/© Ei Mawrhydi y Frenhines Elisabeth II 2018

I nodi 500 mlynedd ers marwolaeth Leonardo da Vinci, byddwn yn arddangos deuddeg o ddarluniau gorau'r athrylith fel rhan o #Leonardo500 – dathliad cenedlaethol o'r artist anhygoel hwn.

Daw'r darluniau o'r Casgliad Brenhinol, sy'n cynnwys casgliad gorau'r byd o waith Leonardo.

Ym mis Chwefror 2019, bydd 144 o ddarluniau gwych Leonardo i'w gweld mewn 12 arddangosfa sy'n digwydd yr un adeg ar draws y DU, gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Yn dilyn yr arddangosfeydd hyn, bydd arddangosfeydd mawr yn Orielau'r Frenhines ym Palas Buckingham yn Llundain a Phalas Holyroodhouse yng Nghaeredin.

Mae'r gweithiau gaiff eu dangos wedi'u dewis i adlewyrchu holl ddiddordebau Leonardo da Vinci – paentio, cerfluniau, pensaernïaeth, cerddoriaeth, anatomeg, peirianneg, cartograffeg, daeareg a botaneg – yn ogystal â'i ddefnydd o wahanol gyfryngau, yn ysgrifbin ac inc, sialc coch a du, dyfrlliw a phwyntil metel.

Gallwch brynu tocynnau yn yr Amgueddfa ar ddiwrnod eich ymweliad: Oedolion £5, Gostyngiadau £4, 16 oed ac iau am ddim. Gostyngiad o 50% i ddeiliaid Cerdyn Celf Cenedlaethol. Nid oes modd prynu tocynnau ymlaen llaw – ar y diwrnod yn unig.

Gostyngiad ar ddwy sioe: ewch i weld yr arddangosfa mewn un ddinas a chael mynediad hanner pris i'r llall. Yn ddilys yng Nghaerdydd a Bryste yn unig. Cadwch eich tocyn i hawlio'r gostyngiad.

Mae catalog wedi’i gyhoeddi i gyd-fynd â dathliadau Leonardo 500, ac mae ar werth yn ein siop ac ar-lein. Mae wedi’i ysgrifennu gan Martin Clayton, Pennaeth Printiau a Darluniau Ymddiriedolaeth y Casgliad Brenhinol, ac mae’n cynnwys yr holl ddarluniau sy’n cael eu harddangos ledled Prydain.

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

I gyd-fynd â’r arddangosfa, cynhelir rhaglen o weithgareddau addysgiadol i ysgolion a cholegau. Manylion ar ein tudalennau Addysg.

Mae 12 dinas yn cymryd rhan yn nathliadau Leonardo 500, bob un ohonynt yn dangos 12 darlun dros un cyfnod. Gallwch weld yr arddangosfa yn: Ulster Museum (Belfast), Birmingham Museum & Art Gallery, Bristol Museum & Art Gallery, Derby Museum and Art Gallery, Kelvingrove Art Gallery and Museum (Glasgow), Leeds Art Gallery, Walker Art Gallery (Lerpwl), Manchester Art Gallery, Millennium Gallery (Sheffield), Southampton City Art Gallery a Sunderland Museums & Winter Gardens. Bydd arddangosfeydd diweddarach yn y Queen’s Galleries yn Llundain a Chaeredin.

Martin Clayton, Pennaeth Printiau a Darluniau Ymddiriedolaeth y Casgliad Brenhinol, yn cyflwyno darluniau Leonardo (hyd y fideo: 6 munud)

Digwyddiadau