Digwyddiadau

ArddangosfaLeonardo da Vinci: Dyn y Darluniau

1 Chwefror6 Mai 2019
Pris £
Addasrwydd pawb

I nodi 500 mlynedd ers marwolaeth Leonardo da Vinci, byddwn yn arddangos deuddeg o ddarluniau gorau'r athrylith fel rhan o #Leonardo500 – dathliad cenedlaethol o'r artist anhygoel hwn.

Daw'r darluniau o'r Casgliad Brenhinol, sy'n cynnwys casgliad gorau'r byd o waith Leonardo.

Ym mis Chwefror 2019, bydd 144 o ddarluniau gwych Leonardo i'w gweld mewn 12 arddangosfa sy'n digwydd yr un adeg ar draws y DU, gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Yn dilyn yr arddangosfeydd hyn, bydd arddangosfeydd mawr yn Orielau'r Frenhines, Palas Buckingham, a Phalas Holyrood House yng Nghaeredin.

Mae'r gweithiau gaiff eu dangos wedi'u dewis i adlewyrchu holl ddiddordebau Leonardo da Vinci – paentio, cerfluniau, pensaernïaeth, cerddoriaeth, anatomeg, peirianneg, cartograffeg, daeareg a botaneg – yn ogystal â'i ddefnydd o wahanol gyfryngau, yn ysgrifbin ac inc, sialc coch a du, dyfrlliw a phwyntil metel.

Gwybodaeth am docynnau ar gael yn fuan.

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

Leonardo da Vinci, Noethlun o Ddyn yn Sefyll, Ymddiriedolaeth y Casgliad Brenhinol/© Ei Mawrhydi y Frenhines Elisabeth II 2018

Leonardo da Vinci, Dilyw, Ymddiriedolaeth y Casgliad Brenhinol/© Ei Mawrhydi y Frenhines Elisabeth II 2018

Digwyddiadau