Digwyddiadau

Sgwrs: Menywod a Ffotograffiaeth: Helen Sear

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
20 Hydref 2018, 1pm
Pris £4
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Troi'n Goedwig #2

Llun trwy garedigrwydd Oriel Martin Asbaek.

Ymunwch â ni amser cinio i glywed yr artist Helen Sear yn trafod ei gwaith a'i chrefft. Trefnwyd y sgwrs hon i gyd-fynd ag arddangosfa Merched a Ffotograffiaeth, sy'n cynnwys ffotograffau o gyfres ddiweddar Helen, 'Troi'n Goedwig'.  

Astudiodd Helen Sear Gelfyddyd Gain ym Mhrifysgol Reading ac yn Ysgol Slade, Coleg y Brifysgol Llundain. Yn ei gwaith mae'n trafod materoliaeth golwg, gan gyfuno ffotograffiaeth yn aml ag elfennau wedi'u tynnu â llaw neu eu dileu er mwyn tarfu ar bersbectif sefydlog arferol y cyfrwng. Mae hefyd yn gweithio gyda delweddau symudol a gosodweithiau cyfrwng cymysg.

Tocynnau yn £4 yr un ac ar gael o www.eventbrite.co.uk.

Saesneg fydd iaith y daith hon ond gallwn ddarparu dehongliad Cymraeg. Er mwyn trefnu dehongliad Cymraeg, cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn gynted â phosib, o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Digwyddiadau