Digwyddiadau

Digwyddiad: Creu ar y Cyd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
2–31 Hydref 2018, 10am - 5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Creu ar y Cyd

Mae'r llyfrau braslunio a welir yma yn rhan o broject ehangach Creu ar y Cyd sydd wedi annog pobl o bob cwr o Gymru i fachu pensel a thynnu llun o'r wlad.

Project yw Creu ar y Cyd sy'n gwahodd pobl yng Nghymru i edrych ar eu milltir sgwâr a thynnu llun.

Mae pobl o Fôn i Fynwy wedi bod yn creu darluniau o'r Gymru a welan nhw ac yn eu rhannu ar wefan Creu ar y Cyd.

Bydd y darluniau i'w gweld yn yr Amgueddfa drwy fis Hydref 2018. Bydd cyfle i chi hefyd gymryd rhan drwy fraslunio gwrthrychau, arteffactau neu unrhyw beth welwch chi o'ch cwmpas yn yr Amgueddfa

Rhowch gynnig arni!

Bydd tîm 'Creu ar y Cyd' hefyd yn cynnal y gweithdai gwych hyn yn yr Amgueddfa i'ch helpu ac i'ch ysbrydoli!

Dydd Iau 4 Hydref 2018

11am - gweithdy darlunio siarcol gyda'r artist Christine Mills - ARCHEBU TOCYNNAU

2pm - gweithdy Creu ar y Cyd gyda'r artist Amy Sterly - ARCHEBU TOCYNNAU

Dydd Sadwrn 6 Hydref 2018

2pm - Darlunio'r Casgliadau - darlunio yn yr Amgueddfa gyda'r artist Maria Hayes - ARCHEBU TOCYNNAU

Dydd Gwener 12 Hydref 2018

10am  - gweithdy darlunio a sgwrs gyda'r artist Lee John Phillips - ARCHEBU TOCYNNAU

Dydd Gwener 12 Hydref 2018

2pm - gweithdy darlunio a sgwrs gyda'r artist Lee John Phillips - ARCHEBU TOCYNNAU

Dydd Mercher 17 Hydref 2018

2pm - Taith drwy'r Amgueddfa - gweithdy darlunio gyda'r artist Elizabeth Stonhold - ARCHEBU TOCYNNAU

Dydd Gwener 19 Hydref 2018

11.30am - Ti'n meddwl bo ti methu darlunio? - gweithdy darlunio gyda'r artist Allison R Neal - ARCHEBU TOCYNNAU

Dydd Sadwrn 20 Hydref 2018

2pm - Beth sydd yn yr Amgueddfa? - gweithdy darlunio i'r plant gyda'r artist Elizabeth Stonhold - ARCHEBU TOCYNNAU

Mercher 24 Hydref 2018

2pm - Astudio Cerfluniau - gweithdy darlunio gyda'r artistiaid Elizabeth Stonhold a Gareth Coles - ARCHEBU TOCYNNAU

Dydd Gwener 26 Hydref 2018

2pm - Darluniau Hud - gweithdy darlunio gyda'r artist Jane Barnes - ARCHEBU TOCYNNAU

Dydd Mawrth 30 Hydref 2018

2pm - Teils stori - creu straeon yn yr Amgueddfa - gweithdy darlunio gyda'r artist Elizabeth Stonhold - ARCHEBU TOCYNNAU

Dydd Sadwrn 3 Tachwedd 2018

2pm - gweithdy Creu ar y Cyd gyda'r artist Kim James-Williams - ARCHEBU TOCYNNAU

 

  • Gellir archebu gweithdai ymlaen llaw ar Eventbrite.co.uk. Os oes lle yn y gweithdy ar y diwrnod, gallwch archebu wrth y Dderbynfa yn yr Amgueddfa. Uchafswm o 12 person ym mhob gweithdy.
  • Mae'r gweithdai am ddim, ond rhaid rhoi blaendaliad o £5 i gadw eich lle, gaiff ei ad-dalu'n llawn o fewn 5 diwrnod gwaith.

Menter ar y cyd rhwng Coast Lines a Celfyddydau Gwirfoddol Cymru yw Creu ar y Cyd, ac fe'i cefnogir gan Gyngor y Celfyddydau Cymru, Sefydliad Teulu Ashley (dan weinyddiaeth y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru), Arian i Bawb Cymru, Cyngor Sir Benfro ac Arwain Sir Benfro.

www.coastlines.cymru

Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

 

Digwyddiadau