Digwyddiadau

Digwyddiad: Tu ôl i'r Llenni: Calan Gaeaf

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
31 Hydref 2018, 11am -4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Diwrnod Agored y Gwyddorau Naturiol – Calan Gaeaf

Diwrnod Agored y Gwyddorau Naturiol – Calan Gaeaf

Chwifiwch eich ffon hud, gwaeddwch y gair cyfrin a bydd byd o hud a lledrith yn agor o'ch blaen yn yr Amgueddfa dros Glan Gaeaf!

Dewch i weld ein dewin hudol mewn sioeau am 12pm a 3pm a bydd gemau a gweithgareddau hefyd.

Dewch i ddarganfod gwrthrychau ych-a-fi y casgliad a siarad â'r curaduron am y sbesimenau yn y jariau.

Calan Gaeaf yw'r cyfle perffaith i guraduron yr Amgueddfa ddangos y sbesimenau mwyaf dychrynllyd yn ein storfeydd i chi! O gathod môr i wlithod - mae'n siŵr o fod yn afiach!

 

Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Digwyddiadau