Digwyddiadau

DigwyddiadTaith Sain Ddisgrifiad:: Esblygiad Cymru

Wedi'i Orffen
13 Rhagfyr 2018, 11am - 1pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Rhaid archebu (029) 2057 3240

Dilynwch hanes Cymru dros 4,600 miliwn o flynyddoedd, o’i gwreiddiau daearegol cynharaf hyd heddiw. Dewch i weld meteorynnau, fforestydd glo, deinosoriaid, mamothiaid a mwy!

Dyma daith sain o gwmpas yr orielau celf ar gyfer ymwelwyr sy'n ddall neu â nam ar eu golwg.

Mae croeso i gyfaill neu dywysydd ddod gyda chi. Gall aelodau staff gynnig gwasanaeth tywys cyfyngedig hefyd. R

howch wybod wrth archebu os ydych chi angen hyn.

Taith Sain Ddisgrifiad: Esblygiad Cymru

Taith Sain Ddisgrifiad: Esblygiad Cymru

Digwyddiadau