Digwyddiadau

DigwyddiadPenwythnos Nadolig

Wedi'i Orffen
15 a 16 Rhagfyr 2018, 11am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Bydd Nadolig yn yr Amgueddfa eleni yn arallfydol! Byddwn ni'n dathlu dangos capsiwl gofod Tim Peake gyda digwyddiad Nadoligaidd ar y thema Sêr.

Mwynhewch grefftau, gweithgareddau a cherddoriaeth dan luwch o fflachlwch tymhorol.

Bydd Siôn Corn hefyd yn glanio yn yr Amgueddfa gyda'i geirw. Galwch draw i gwrdd â'r dyn ei hun y Nadolig hwn.

Bydd Siôn Corn yma rhwng 11am - 12.30pm, a 2pm - 3.30pm ar y ddau ddiwrnod. Codir tâl o £3 y plentyn. Dim angen archebu - galwch heibio i brynu'ch tocyn o siop yr Amgueddfa..

Gyda gwin y gaeaf a mins peis ar gael o'r caffi, be well?

Teithiau i’r Teulu: Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Albert wedi datblygu taith o’u hoff bethau yn yr Amgueddfa. Ymunwch â’r disgyblion fydd yn eich arwain ar daith arbennig gan blant, i blant. Er gwybodaeth, cynhelir y teithiau yn Saesneg gan mai dyna iaith yr ysgol.

Archebu Tocynnau

Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni! Mae Siôn Corn yn siarad Cymraeg hefyd wrth gwrs.

Nadolig

Nadolig

Digwyddiadau