Digwyddiadau

Cwrs: CYNHADLEDD: Merched a Ffotograffiaeth: Dogfennaeth a Dinasyddiaeth

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
24 a 25 Ionawr 2019, 9.30am - 4pm
Pris £20 -£30
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Anastasia Taylor-Lind, Donbass, Eastern Ukraine. 2018.

Amgueddfa Cymru a Chynhadledd yr European Centre for Documentary Research yn cyflwyno

CYNHADLEDD: Merched a Ffotograffiaeth: Dogfennaeth a Dinasyddiaeth

Mewn ymateb i'r arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd – Merched a Ffotograffiaeth – bydd y gynhadledd ddeuddydd hon yn edrych ar wleidyddiaeth ffotograffiaeth o ran ei ymateb i ddinasyddiaeth. Bydd yn canolbwyntio ar y ffyrdd y cafodd merched eu cynrychioli gan ffotograffiaeth, a sut y mae merched wedi (ac yn parhau i) siapio hanes ffotograffiaeth.

Diwrnod un - Amgueddfa Cymru

Bydd yr Amgueddfa, ar y cyd â Magnum, yn cyflwyno diwrnod o sgyrsiau a thrafodaethau panel wedi ei guradu gan Fiona Rogers, Sefydlwr Firecracker. Bydd ffotograffwyr benywaidd yn trafod eu rôl a'u dylanwad o fewn ffotograffiaeth ddogfennol, ac yn edrych ar sut y gellir deall eu gwaith yng nghyd-destun gwleidyddiaeth ddiwylliannol heddiw.

Siaradwyr:

Prif Siaradwr: Poulomi Basu - Blood Speaks: Agency, Voice and Gender

Marcia Michael - Reclaiming the black body

Tim Clark - Who’s Looking at the Family Now

Emma Lewis - Representation of women and gender politics in collections

Lua Ribeira & Clémentine Schneidermann - Collaborative practices

Bruno Ceschel - Queer photography

Joanne Coates - The representations and influences of class in photography

 

Digwyddiad Gyda’r Nos – Lansiad Arddangosfa Ffotogallery

Yn eu horiel yng nghanol y ddinas bydd Ffotogallery yn cyflwyno Noises in the Blood gan Lua Ribeira, sydd wedi’ henwebu gan Magnum. Mae’r arddangosfa yn sylwebaeth ddeifiol ar ddiwylliant y neuadd ddawns Jamaicaidd ym Mhrydain. Yn Nhŷ Turner, Penarth, bydd yr artist nodedig o Iran, Amak Mahmoodian yn dangos "Where Time Stood Still", cyfuniad o waith archifol a chyfoes. Bydd lluniaeth ysgafn a bws rhwng y ddau leoliad.

Diwrnod dau - European Centre for Documentary Research: Prifysgol De Cymru

Bydd yr European Centre for Documentary Research yn cyflwyno cyfres o sgyrsiau sy'n archwilio'r ffordd y mae ffotograffiaeth gyfoes wedi dod yn fater gwleidyddol a sifil, a'r sawl sy'n cael eu darlunio yn bwysicach nag erioed. Mae'r gynhadledd wedi'i hysbrydoli gan waith Ariella Azoulay, sy'n awgrymu fod pob ffotograff yn dibynnu ar y berthynas rhwng y ffotograffydd a thestun y llun. Bydd yn gyfle i gael trafodaeth eang ar y thema hon mewn ffotograffiaeth.

Siaradwyr:

Nina Berman
Anastasia Taylor-Lind
Professor Florence Ayisi

Valeria Cherchi
Jenny Rova
Yumna Al-Arashi
Giya Makondo-Wills

Mae tocynnau pris llawn yn £30 (£20 wrth ddangos cerdyn myfyriwr).

Mae’r pris yn cynnwys dau ddiwrnod llawn y gynhadledd, sgwrs gyda’r nos a derbyniad yn Ffotogallery ar y 24 Ionawr a the a choffi yn ystod y gynhadledd.

Mae tocynnau ar gael ar www.eventbrite.co.uk

Saesneg fydd iaith y digwyddiad hon ond gallwn ddarparu dehongliad Cymraeg. Er mwyn trefnu dehongliad Cymraeg, cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn gynted â phosib, o leiaf wythnos cyn y digwyddiad

 

Digwyddiadau