Digwyddiadau

Digwyddiad: Creu ar y Cyd - Rhowch gynnig arni!

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
26 Hydref 2018, 2pm
Pris Am Ddim* gyda tocyn ad-daliad o £5
Addasrwydd Pawb
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Creu ar y Cyd

Bydd tîm 'Creu ar y Cyd' hefyd yn cynnal y gweithdai gwych hyn yn yr Amgueddfa i'ch helpu ac i'ch ysbrydoli!

Darluniau Hud - gweithdy darlunio gyda'r artist Jane Barnes

 

Archebu Tocynnau

 

 

•Gellir archebu gweithdai ymlaen llaw ar Eventbrite.co.uk. Os oes lle yn y gweithdy ar y diwrnod, gallwch archebu wrth y Dderbynfa yn yr Amgueddfa. Uchafswm o 12 person ym mhob gweithdy.

•Mae'r gweithdai am ddim, ond rhaid rhoi blaendaliad o £5 i gadw eich lle, gaiff ei ad-dalu'n llawn o fewn 5 diwrnod gwaith.

 

Menter ar y cyd rhwng Coast Lines a Celfyddydau Gwirfoddol Cymru yw Creu ar y Cyd, ac fe'i cefnogir gan Gyngor y Celfyddydau Cymru, Sefydliad Teulu Ashley (dan weinyddiaeth y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru), Arian i Bawb Cymru, Cyngor Sir Benfro ac Arwain Sir Benfro.

www.coastlines.cymru

Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Digwyddiadau