Digwyddiadau

Arddangosfa: David Nash: Cerfluniau’r Tymhorau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
3 Mai–1 Medi 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd pawb

David Nash, Torso, 2006 yn Capel Rhiw, 2018 © yr Artist, ffotograff: Jonty Wilde

David Nash, Nine Cracked Balls, 1970 © © yr Artist, ffotograff: Jonty Wilde

David Nash, Ash Dome, 2000 © yr Artist

David Nash: Cerfluniau’r Tymhorau yw'r arddangosfa fwyaf, a mwyaf uchelgeisiol o waith yr artist i'w llwyfannu yng Nghymru. Fe'i cynhelir â hithau'n hanner can mlynedd ers i'r artist symud i weithio yng Nghapel Rhiw – cyn gapel y Methodistiaid ym Mlaenau Ffestiniog. 

Bydd yr arddangosfa yn cynnwys cerfluniau allweddol o ddiwedd y 1960au hyd heddiw, ac yn edrych ar y technegau torri, cerfio a meithrin coed a ddefnyddiwyd gan David Nash i gynhyrchu gwaith sy'n pontio'r haniaethol a'r ffigurol. 

Mae coed a natur yn greiddiol i'w waith, ac yn cynnwys cerfluniau byw megis Ash Dome - cylch o ddwy ar hugain o goed ynn gafodd eu plannu a'u meithrin ers 1977.  Caiff y gweithiau hirhoedlog yma eu cofnodi a'u cyflwyno drwy gyfrwng ffotograffau, ffilmiau a darluniau.

Mae David Nash yn un o artistiaid pwysicaf Prydain, a'i waith wedi ymddangos mewn arddangosfeydd ledled y byd ac yng nghasgliadau amgueddfeydd mawr. Nodweddion lle a chynefin yw hanfod ei lwyddiant rhyngwladol – y stiwdio yng Nghapel Rhiw a thymhorau coflaid mynyddoedd Eryri.

Bydd yr arddangosfa yn cael ei hategu gan lyfr cain,  David Nash: 200 Tymor Capel Rhiw wedi'i gyhoeddi gan Amgueddfa Cymru.

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

Datblygwyd yr arddangosfa hon ar y cyd ag Oriel Gelf Towner, Eastbourne a bydd i’w gweld yno rhwng 28 Medi 2019 a 2 Chwefror 2020. Cefnogir yr arddangosfa hon gan garedigrwydd Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston a Sefydliad Henry Moore.

Digwyddiadau