Digwyddiadau

DigwyddiadYoga Amgueddfa

Wedi'i Orffen
17, 24, 31 Ionawr, 7, 14, 21, 23 a 28 Chwefror
Pris £10
Addasrwydd 18+
Archebu lle Rhaid prynu tocynnau ymalen llaw

Pa ffordd well i gychwyn y dydd na dosbarth yoga arbennig yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd?

Mae'r Amgueddfa wedi'i lleoli yng nghanol ardal brysur ac felly'n gyfleus os ydych yn gweithio'n lleol. Bwriad y sesiwn fydd eich helpu i reoli straen a dod dros y poenau corfforol sy'n deillio o weithio mewn swyddfa.

Tocynnau

Mae'r math hwn o ymarfer corff yn addas i bawb o bob oed a gallu. Bydd y tiwtor profiadol yn eich helpu i wneud y mwyaf o'r sesiwn, a gallwch ddechrau'r diwrnod wedi ymlacio'n llwyr.

 

Caiff y sesiynau eu cynnal yn Gymraeg, Saesneg, ac yn ddwyieithog ar y dyddiadau canlynol:

17 Ionawr - 7AM - Sesiwn Iaith Saesneg gyda Scarlett O'Connor

24 Ionawr - 7AM - Sesiwn Iaith Saesneg gyda Scarlett O'Connor

31 Ionawr - 7AM - Sesiwn Iaith Saesneg gyda Scarlett O'Connor

7 Chwefror - 7AM - Sesiwn Iaith Saesneg gyda Scarlett O'Connor

14 Chwefror - 7AM - Sesiwn Iaith Gymraeg gyda Sara McGaughey

21 Chwefror - 7AM - Sesiwn Iaith Gymraeg gyda Sara McGaughey

23 Chwefror - 9AM - Sesiwn dwyieithog gyda Sara McGaughey

28 Chwefror - 7AM - Sesiwn dwyieithog gyda Sara McGaughey

 

Mae'r ddwy yn athrawon yoga profiadol a chymwys, ac yn cynnal sesiynau ar draws de Cymru.

 

 

Wedi'r sesiwn bydd brecwast ar gael ym mwyty'r Amgueddfa (am gost ychwanegol). Gallwch ddewis powlen o geirch a hadau, powlenni ffrwythau neu bydd dewis o croissants ac ati. Bydd te a choffi ffres ar gael hefyd.

 

Sylwer: bydd angen i chi gwblhau holiadur iechyd cyn cymryd rhan mewn sesiwn.

Bydd y sesiynau'n dechrau'n brydlon am 7am, gall gymryd tua 5-10munud i gyrraedd y lleoliad o’r mynediad. Efallai y byddwn yn gwrthod mynediad os cyrhaeddwch wedi'r amser hwn, gan y gallai amharu ar fwynhad eraill.

Gallwch ddod mewn i'r Amgueddfa trwy ddrws deheuol Theatr Reardon Smith ar Blas y Parc o 6.30am ymlaen.

Mae croeso i chi ddod â'ch mat yoga eich hun, ond peidiwch poeni os nad oes gennych un - bydd ambell un sbâr ar gael! Gallwch ddod â blanced hefyd os dymunwch.

Nid yw brecwast yn gynwysedig ym mhris y tocyn.

Tocynnau

Digwyddiadau