Digwyddiadau

Digwyddiad: Yoga Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
9, 16, 23 Mai, 13, 20 a 27 Mehefin 2019
Pris £10
Addasrwydd 18+
Archebu lle Rhaid prynu tocynnau ymalen llaw

Pa ffordd well i gychwyn y dydd na dosbarth yoga arbennig yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd?

Mae'r Amgueddfa wedi'i lleoli yng nghanol ardal brysur ac felly'n gyfleus os ydych yn gweithio'n lleol. Bwriad y sesiwn fydd eich helpu i reoli straen a dod dros y poenau corfforol sy'n deillio o weithio mewn swyddfa.

Tocynnau

Mae'r math hwn o ymarfer corff yn addas i bawb o bob oed a gallu. Bydd y tiwtor profiadol yn eich helpu i wneud y mwyaf o'r sesiwn, a gallwch ddechrau'r diwrnod wedi ymlacio'n llwyr.

 

Caiff y sesiynau eu cynnal yn ddwyieithog ar y dyddiadau canlynol gyda Sara McGaughey:

9 Mai - 8AM 

16 Mai - 8AM 

23 Mai - 8AM 

13 Mehefin - 8:30AM 

20 Mehefin - 8:30AM

27 Mehefin - 8:30AM 

 

Mae Sara yn athrawes yoga profiadol a chymwys, ac yn cynnal sesiynau ar draws de Cymru.

 

Sylwer: bydd angen i chi gwblhau holiadur iechyd cyn cymryd rhan mewn sesiwn.

Bydd y sesiynau'n dechrau'n brydlon am 8am, gall gymryd tua 5-10munud i gyrraedd y lleoliad o’r mynediad. Efallai y byddwn yn gwrthod mynediad os cyrhaeddwch wedi'r amser hwn, gan y gallai amharu ar fwynhad eraill.

Gallwch ddod mewn i'r Amgueddfa trwy ddrws deheuol Theatr Reardon Smith ar Blas y Parc o 7.30am ymlaen.

Mae croeso i chi ddod â'ch mat yoga eich hun, ond peidiwch poeni os nad oes gennych un - bydd ambell un sbâr ar gael! Gallwch ddod â blanced hefyd os dymunwch.

 

Tocynnau

Digwyddiadau