Digwyddiadau

Digwyddiad: Ymarfer yr Ymennydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
10 Mawrth 2019, 11AM - 4PM
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Logo Prifysgol Caerdydd

Mae’r ymennydd yn anhygoel – mae eich holl wybodaeth a synnwyr o’r byd yn dod o’r ymennydd.

I ddathlu Wythnos Ymwybyddiaeth yr Ymennydd, bydd yr Amgueddfa yn croesawu Adran Niwrowyddoniaeth Caerdydd.

 

Bydd digon o arbrofion a gweithgareddau er mwyn dysgu mwy am yr organ cymhleth hwn. O’r ffordd y mae’r ymennydd yn twyllo’r llygaid, i fodelau o niwronau – a phwy a ŵyr, efallai y bydd yna ymennydd anferth llawn gwynt i neidio arno!

Ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd.

 

Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai’n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy’n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Digwyddiadau