Digwyddiadau

DigwyddiadGyda'r Hwyr: Leonardo – Celf mewn gwyddoniaeth a gwyddoniaeth mewn celf

Wedi'i Orffen
28 Chwefror 2019, 6-9pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

I nodi 500 mlynedd ers marwolaeth Leonardo da Vinci, byddwn yn arddangos deuddeg o ddarluniau gorau'r athrylith fel rhan o #Leonardo500 – dathliad cenedlaethol o'r artist anhygoel hwn.

Ond roedd Leonardo'n fwy na dim ond artist – roedd yn wyddonydd, yn beiriannydd, yn ddyfeisiwr a llawer mwy. Ar y cyd ag Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd, byddwn yn cynnal noson o adloniant a gweithgareddau gwyddonol yn seiliedig ar rai o'i syniadau gorau.

Gallwch archebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn o www.eventbrite.co.uk - am ddim!

Ar y cyd ag Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd.

Leonardo da Vinci: Dyn y Darluniau
Bydd yr arddangosfa ar agor ar y noson, ond sylwer y bydd angen talu i ymweld â hi: £5 oedolion, £4 gostyngiad a phlant 16 oed ac iau am ddim. Nifer cyfyngedig o bobl gaiff fynd i'r oriel, felly cyntaf i'r felin gaiff falu. Cofiwch, os ydych am ddod nôl i weld yr arddangosfa rhyw bryd eto, mae ar agor tan 6 Mai.

Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Codir y tâl arferol o £6.50 am barcio.

Gyda'r Hwyr

Gyda'r Hwyr

Gyda'r Hwyr

Gyda'r Hwyr

Digwyddiadau