Digwyddiadau

Digwyddiad: Yoga Amgueddfa: Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
8 Mawrth 2019, 7am
Pris £10
Addasrwydd +18
Archebu lle eventbrite

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched byddwn yn cynnal dosbarth yoga i ferched yn unig ar fore’r 8fed o Fawrth.

Bydd y sesiwn hon, dan arweiniad athrawes yoga gymwys, Scarlett O'Connor, yn gyfle i fwynhau dosbarth yoga ymlaciol ym mhrydferthwch Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Mae’r math hwn o ymarfer corff yn addas i bawb o bob oed a gallu. Bydd y tiwtor profiadol yn eich helpu i wneud y mwyaf o’r sesiwn, a gallwch ddechrau’r diwrnod wedi ymlacio’n llwyr.

Tocynnau

Sylwer: bydd angen i chi gwblhau holiadur iechyd cyn cymryd rhan mewn sesiwn.

Bydd y sesiynau'n dechrau'n brydlon am 7am, gall gymryd tua 5-10munud i gyrraedd y lleoliad o’r mynediad. Efallai y byddwn yn gwrthod mynediad os cyrhaeddwch wedi'r amser hwn, gan y gallai amharu ar fwynhad eraill.

Gallwch ddod mewn i'r Amgueddfa trwy ddrws deheuol Theatr Reardon Smith ar Blas y Parc o 6.30am ymlaen.

Mae croeso i chi ddod â'ch mat yoga eich hun, ond peidiwch poeni os nad oes gennych un - bydd ambell un sbâr ar gael! Gallwch ddod â blanced hefyd os dymunwch.

 

Digwyddiadau