Digwyddiadau

DigwyddiadYr Ŵyl Les

8 Mehefin 2019, 11am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Galw Heibio

Os yw prysurdeb bywyd yr oes sydd ohoni yn rhoi straen arnoch, beth am alw heibio’r Ŵyl Les ar ddydd Sadwrn, am gyngor ar sut i wneud eich bywyd yn haws.

Bydd pob math o weithgareddau i’ch helpu i ymlacio – o ymwybyddiaeth ofalgar i grefft ymladd; dosbarthiadau darlunio i yoga.

Bydd gan nifer o sefydliadau partner stondinau lle gallwch gael cyngor ar fyw’n well, boed yn ddysgu am bŵer mêl, neu ddysgu am fwydydd iach i’ch atal rhag bwyta bisgedi!

Mae’r ŵyl hon yn rhan o raglen ddigwyddiadau arddangosfa David Nash.

 

Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai’n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy’n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

David Nash, Ash Dome, 2000 © yr Artist

Digwyddiadau