Digwyddiadau

Digwyddiad: Yr Ŵyl Les

Wedi'i Orffen
8 Mehefin 2019, 11am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Galw Heibio

David Nash, Ash Dome, 2000 © yr Artist

Os yw prysurdeb bywyd yr oes sydd ohoni yn rhoi straen arnoch, beth am alw heibio’r Ŵyl Les ar ddydd Sadwrn, am gyngor ar sut i wneud eich bywyd yn haws.

Bydd pob math o weithgareddau i’ch helpu i ymlacio – o ymwybyddiaeth ofalgar i grefft ymladd; dosbarthiadau darlunio i yoga.

Bydd gan nifer o sefydliadau partner stondinau lle gallwch gael cyngor ar fyw’n well, boed yn ddysgu am bŵer mêl, neu ddysgu am fwydydd iach i’ch atal rhag bwyta bisgedi!

Mae’r ŵyl hon yn rhan o raglen ddigwyddiadau arddangosfa David Nash: Cerfluniau’r Tymhorau.

Yn ystod y dydd bydd nifer o sgyrsiau a gweithgareddau. Mae'r sesiynau hyn am ddim, ond rhaid rhoi blaendal o £5 ar gyfer pob sesiwn.

Tocynnau

Dewiswch o'r canlynol:

  • Myfyrio

Dewch i ddysgu sut gall myfyrio dawelu a chryfhau eich meddwl. Sesiwn Gymraeg am 12pm / Sesiwn Saesneg am 3pm

  • Dosbarth darlunio

Dosbarth yn arddangosfa David Nash. 11am a 2pm.

  • Yoga

Cyfle i ddarganfod buddion corfforol a meddyliol y gelfyddyd hynafol hon. 1.30pm a 2.30pm

  • Hyfforddiant Cryfder

Does dim angen gampfa, wrth i Hyfforddwr Personol Rhodd Hughes eich arwain drwy ymarferion sydd yn bosibl ei wneud yn y cartref beth bynnag yw eich oedran. Sesiwn Gymraeg am 2pm / Sesiwn Saesneg am 3pm

  • Tai Chi

Ymarfer corff ymlaciol sy'r un mor llesol â gweithgareddau mwy corfforol. Sesiwn Gymraeg am 2pm / Sesiwn Saesneg am 3pm

  • Hunan-amddiffyn

Dewch i ddysgu ambell dric fydd yn gwneud i chi deimlo'n saffach a mwy hyderus. 11am a 1pm.

Sesiwn Saesneg yn unig. Os hoffech chi gael dehongliad Cymraeg, e-bostiwch digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

  • Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

Bydd David Enright, Dirprwy Reolwr Gwasanaethau Ymwelwyr ac eiriolwr awtistiaeth yn yr Amgueddfa, yn trafod y cyflwr. 11am a 3pm

Sesiwn Saesneg yn unig. Os hoffech chi gael dehongliad Cymraeg, e-bostiwch digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

  • Ffrindiau Dementia

Sesiwn hyfforddi i helpu pobl sy'n nabod rhywun sy'n byw â dementia. 12pm a 2pm.

Sesiwn Saesneg yn unig. Os hoffech chi gael dehongliad Cymraeg, e-bostiwch digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Mae'r sesiynau hyn am ddim, ond rhaid rhoi blaendal o £5 ar gyfer pob sesiwn. Caiff y blaendal hwn ei ad-dalu ar ôl i ni gadarnhau eich bod yn y gweithgaredd. Fodd bynnag, mae croeso i chi gyfrannu arian i'r Amgueddfa, sy'n elusen gofrestredig. Rhowch wybod i'r person sy'n gwirio'ch tocyn os ydych yn dymuno gwneud hyn.

Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai’n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy’n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Digwyddiadau