Digwyddiadau

Digwyddiad: Hanner canmlwyddiant Glaniad y Lleuad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
20 Gorffennaf 2019, 11am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Galw Heibio

Seryddiaeth

Eleni mae’n 50 mlynedd ers i ddyn gerdded ar y Lleuad gyntaf, ac i ddathlu rydym yn cynnal parti i’r teulu cyfan!

Ar 20 Gorffennaf 1969 cerddodd y person cyntaf ar y Lleuad, a chasglwyd y sampl o garreg leuad sydd yng nghasgliad yr Amgueddfa. Rydym wedi benthyg samplau o’r Lleuad gan NASA, a bydd cyfle i chi dynnu’ch llun fel Buzz Aldrin yn gafael mewn darn o’r Lleuad!

Bydd gan Gymdeithas Seryddol Caerdydd stondin yn llawn cofroddion o'r glaniad, a bydd Cymdeithas Seryddol Brynbuga yn dod â'u planetariwm gyda nhw fel bod modd i chi syllu ar awyr y nos.

Bydd gennym hefyd gemau a gweithgareddau i'r teulu cyfan, gan gynnwys creu helmed ofod a chwarae gyda'r planedau. Dewch i wrando ar hanesion o'r gofod gyda'r storiwyr rhyngweithiol La, La, La; tynnu llun o flaen y lloerlun anferth; neu roi golwg arallfydol i chi'ch hun gyda gliter!

Sesiynau stori am 11.30pm, 12.30pm, 2pm a 3pm.

Codir tâl am baentio wynebau.

 

Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai’n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy’n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Digwyddiadau