Digwyddiadau

ArddangosfaDippy ar Daith: Antur Hanes Natur

19 Hydref 201926 Ionawr 2020
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Dippy ar Daith - Antur Hanes Natur

Mae Dippy, sgerbwd deinosor Diplodocus eiconig yr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain, yn dod i Gaerdydd!

Mae Dippy ar daith ar draws Prydain, yn mentro allan o Lundain am y tro cyntaf ers 1905. Bydd yn ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o 19 Hydref 2019 tan 26 Ionawr 2020. Mae Dippy ar ymgyrch i ysbrydoli pum miliwn o anturiaethau hanes natur, gan annog pawb i ymchwilio'r casgliadau hanes natur a bioamrywiaeth sydd ar garreg eu drws yma yng Nghaerdydd.

Cast yw Dippy, wedi'i greu o sgerbwd bron yn gyflawn gafodd ei ddarganfod yn Wyoming, America ym 1898. Mae'n cynnwys 292 asgwrn, ac yn 21.3 medr o hyd, 4.3 medr o led, a 4.25 medr o daldra.

Bydd gan Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd raglen gyffrous o ddigwyddiadau i gyd-fynd â Dippy ar Daith. Bydd cyfle i ymwelwyr ryfeddu at Dippy, ymweld â'n horielau hanes natur, mynd ar daith o ddechrau amser i'r presennol yn orielau Esblygiad Cymru, a dod wyneb yn wyneb â deinosoriaid a chreaduriaid o bob math.

Mynediad AM DDIM i bawb.

Mae canllaw Braille a print bras Cymraeg ar gael, gofynnwch wrth y dderbynfa.

Mae Oriel Ddarganfod Dippy ar agor ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol o 11am-4pm.

Ydych chi wedi ymweld â siop ar-lein Dippy?

Sain-Ddisgrifiad

Clywed (MP3)

I ddarllen adysgrif y sain-ddisgrifiad ar gyfer Dippy, cliciwch yma

Digwyddiadau