Digwyddiadau

Sgwrs: Apollo a Saturn: Y Ras i'r Lleuad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
20 Gorffennaf 2019, 11am
Pris Am ddim, ond rhaid rhoi blaendal o £2
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Yn y 1960au roedd y Rhyfel Oer rhwng y Gorllewin a'r Dwyrain yn ei anterth, a'r ddwy ochr yn herio'i gilydd heb frwydro'n uniongyrchol. Un o'r elfennau mwyaf dramatig ac arwyddocaol i ddynoliaeth oedd y Ras i'r Gofod - yr ymgais i gael y gorau ar ei gilydd wrth yrru pobl i'r gofod. Y Sofietiaid oedd ar y blaen i ddechrau, a'r Americanwyr yn ceisio dal i fyny. Yn y sgwrs hon bydd Cadeirydd CAS, Phill Wallace yn esbonio sut gwnaeth yr Americanwyr gau'r bwlch a lansio'r ymgyrch fwyaf uchelgeisiol eto.

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

 

Tocynnau

Digwyddiadau