Digwyddiadau

Sgwrs: Wnaeth Dyn Gerdded ar y Lleuad?

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
20 Gorffennaf 2019, 3pm
Pris Am ddim, ond rhaid rhoi blaendal o £2
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Mae ymgyrch Apollo 11 yn un o orchestion mwyaf y ddynoliaeth. Ond mae llawer o bobl ledled y byd yn mynnu mai cael ei ffugio wnaeth glaniad y Lleuad. Oes unrhyw wirionedd i'r honiadau hyn? Oes unrhyw dystiolaeth i'w cefnogi? Ymunwch â Chadeirydd CAS, Phill Wallace wrth iddo dyrchu i fyd o amheuon, tystiolaeth a chyhuddiadau o dwyll ar raddfa anferth. Bydd yn ceisio ateb y cwestiwn cythryblus hwn yn ogystal ag edrych ar seicoleg theorïau cynllwynion yn gyffredinol.

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

 

Tocynnau

 

Digwyddiadau