Digwyddiadau

DigwyddiadNadroedd!

Wedi'i Orffen
22 Mehefin 2019, 10am - 4pm
Pris Codir tâl ar gyfer rhai gweithgareddau
Addasrwydd Pawb
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Hoff o nadroedd? Dewch draw i’r Amgueddfa ar gyfer diwrnod cyntaf ein harddangosfa newydd.

I agor yr arddangosfa mewn steil, bydd cyfle i chi gyffwrdd rhai o’r creaduriaid hardd mewn sesiynau arbennig. Bydd cyfle i baentio wynebau a chreu crefftau hefyd.

Mae’r sesiynau cyffwrdd yn digwydd am 11am, 1pm a 3pm ac yn costio £5 y pen. Mae tocynnau ar gael o Eventbrite. Dewiswch docyn ar gyfer sesiwn Gymraeg neu Saesneg.

Cynhelir sesiynau 11am ac 1pm yn Saesneg, a bydd y sesiwn 3pm yn Gymraeg.

Tocynnau

Cofiwch fod nadroedd, fel pob anifail arall, yn cael dyddiau gwael. Allwn ni ddim sicrhau y bydd pob neidr ar gael ar gyfer pob sesiwn. Nid yw unrhyw un o’r nadroedd hyn yn wenwynig. Mae’r risg o gael eich brathu gan neidr yn isel iawn, ond mae’r gofalwyr yn hynod brofiadol ac yn nabod y nadroedd yn ddigon da i leihau’r risg hwn. Dylech olchi’ch dwylo ar ôl cyffwrdd yn y nadroedd.

Nid yw holl hwyluswyr y digwyddiad hwn yn siarad Cymraeg yn rhugl. Chwiliwch am y symbol os am gymorth gan ein siaradwyr Cymraeg a’n dysgwyr. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Sylwer: nid yw'r pris hwn yn cynnwys mynediad i arddangosfa 'Nadroedd!' Ewch i dudalen yr arddangosfa am fwy o fanylion ynghylch cynnwys a phrisiau.

ffoto neidr gwyrdd
Geraint Hopkins

Geraint Hopkins

Digwyddiadau