Digwyddiadau

DigwyddiadHwyrnos: Y GOFOD

18 Gorffennaf 2019, 6.45YP-11YP
Pris Tocyn Mynediad : £23
Addasrwydd 18+
Archebu lle Eventbrite

Camwch i fyd arall wrth i ni lansio'r digwyddiad Hwyrnos cyntaf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd mewn partneriaeth â FOR Cardiff ac yn cydweithio gyda TactileBOSCH a Blue Honey.

Thema'r digwyddiad cyntaf yw'r GOFOD. O'r eiliad y byddwch yn camu drwy'r drws, bydd hon yn noson arbennig. Bydd llond bydysawd o fwyd a diod ac ymgollwch mewn adloniant, hwyl, gemau a dawnsio.

 

Ond beth yn union fydd yn digwydd? Wel... mae'n gyfrinach!

Ond gallwn sicrhau noson fydd yn aros yn y cof. Tan yr Hwyrnos nesaf!

Dewch i brofi'r Amgueddfa gyda'ch holl synhwyrau wrth i ni roi sylw i hanner canmlwyddiant y dynion cyntaf ar y Lleuad.

 

Chwilfrydig? Dewr? Da iawn! Archebwch tocyn ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn!

 

Tocynnau: £23

Mae hwn yn ddigwyddiad 18+


Buy Tickets

 

** GWEITHGAREDDAU YCHWANEGOL CYFYNGEDIG**

Archebwch eich tocyn ond cofwich ystyried ein gweithgareddau ychwanegol cyn gwneud eich taliad!

 

Wynebau Gliter o'r Gofod gan Dizzy Pineapple

Dewch i baratoi am barti a phaentio wynebau gliter gyda merched Dizzy Pineapple. Bydd gliter a gemau o bob lliw a llun, a dewis cyfeillgar i'r amgylchedd ar gael hefyd.

Gostyngiad cyn-ddigwyddiad: £3.50

Pris ar y drws: £4

 

Taith Tywys Tywyll

Dewch gyda ni ar daith arbennig drwy'r casgliadau celf a dysgu sut y cafodd artistiaid dros y canrifoedd eu hysbrydoli gan y sêr. Byddwn ni'n taflu goleuni newydd ar rai o weithiau celf pwysicaf y wlad ac yn codi'r llen ar rai o ofodau cudd yr Amgueddfa.

Pris: £6

Tocynnau o flaen llaw yn unig

 

Profiad Rhithwir

Dewch i ofodgerdded ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) yn ein profiad rhithwir arbennig!

Edrychwch i lawr ar ein mam-blaned wrth geisio trwsio'r ISS eiconig.

Defnyddiwch yr offer VR diweddaraf, a chael cipolwg bythgofiadwy ar y gofod!

Pris: £5

Tocynnau o flaen llaw yn unig


Buy Tickets

 

Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

 

Digwyddiadau