Digwyddiadau

Digwyddiad: Hwyrnos: Y GOFOD

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
18 Gorffennaf 2019, 6.45YP-11YP
Pris Tocyn Mynediad : £23
Addasrwydd 18+
Archebu lle Eventbrite

Croeso i Hwyrnos: Y GOFOD – digwyddiad wedi'i drefnu ar y cyd â TactileBOSCH a Blue Honey ac mewn partneriaeth â FOR Cardiff, sy'n pontio'r bwlch rhwng amgueddfeydd, celf, diwylliant clybio ac addysg.

 

Mae'r cosmos wedi ysbrydoli artistiaid, astronomegwyr a meddylwyr ers milenia. Ers cyn cof mae artistiaid wedi ystyried a myfyrio am y cyflwr dynol. A pa gwestiwn mwy na'n bodolaeth ni ar y blaned unig hon, mewn bydysawd dirgel sy'n ehangu'n barhaus?

 

Bydd y fenter fawr, uchelgeisiol hon yn gweddnewid gofodau mawr a bach yr Amgueddfa yn freuddwyd alaethol i ymgolli ynddi.

Yng nghanol bwrlwm DJs rhyngwladol, fideos, perfformiadau, cerddoriaeth fyw, dawns, celf gyfrannog, a theatr bydd sêr casgliadau arallfydol yr Amgueddfa – ar fenthyg drwy garedigrwydd y bydysawd ei hun!

 

Dewch i ymgolli yn y digwyddiad creadigol, newydd hwn a mwynhau naws ddychmygus yr Amgueddfa liw nos, dal gwrthrychau a gwympodd o'r ffurfafen, a dawnsio a siarad tan berfeddion.

Dilynwch yn ôl troed Laika, Buzz, Neil, Svetlana a Tim ac ymuno â ni yn Hwyrnos: Y GOFOD ar 18 Gorffennaf!

 

Tocynnau: £23

Mae hwn yn ddigwyddiad 18+


Buy Tickets

 

** GWEITHGAREDDAU YCHWANEGOL CYFYNGEDIG**

Archebwch eich tocyn ond cofwich ystyried ein gweithgareddau ychwanegol cyn gwneud eich taliad!

 

Wynebau Gliter o'r Gofod gan Dizzy Pineapple

Dewch i baratoi am barti a phaentio wynebau gliter gyda merched Dizzy Pineapple. Bydd gliter a gemau o bob lliw a llun, a dewis cyfeillgar i'r amgylchedd ar gael hefyd.

Gostyngiad cyn-ddigwyddiad: £3.50

Pris ar y drws: £4

 

Tu ôl i'r Llen

Dewch gyda ni ar daith arbennig drwy'r casgliadau celf a dysgu sut y cafodd artistiaid dros y canrifoedd eu hysbrydoli gan y sêr. Byddwn ni'n taflu goleuni newydd ar rai o weithiau celf pwysicaf y wlad ac yn codi'r llen ar rai o ofodau cudd yr Amgueddfa.

Pris: £6

Tocynnau o flaen llaw yn unig

 

Profiad Rhithwir

Dewch i ofodgerdded ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) yn ein profiad rhithwir arbennig!

Edrychwch i lawr ar ein mam-blaned wrth geisio trwsio'r ISS eiconig.

Defnyddiwch yr offer VR diweddaraf, a chael cipolwg bythgofiadwy ar y gofod!

Pris: £5

Tocynnau o flaen llaw yn unig


Buy Tickets

 

Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

 

Digwyddiadau