Digwyddiadau

Digwyddiad: Cyngerdd Rebecca Evans a'i Ffrindiau

Wedi'i Orffen
12 Medi 2019, 7.15pm
Pris £15 - £18
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.eventbrite.co.uk
Rebecca Evans

Rebecca Evans

Dewch i fwynhau noson fythgofiadwy yn yr Amgueddfa gyda dwy o gerddorion bydenwog Cymru, y soprano Rebecca Evans a'r delynores Catrin Finch, i gyfeiliant y pianydd Michael Pollack.

Bydd Rebecca Evans yn perfformio rhaglen amrywiol o ganeuon clasurol a chyfoes am yn ail â seibiau cerddorol.

Tocynnau

Rebecca Evans

Astudiodd Rebecca yn Ysgol Gelf a Drama'r Guildhall, ac mae wedi perfformio'n rheolaidd gydag Opera Cenedlaethol Cymru, y Tŷ Opera Brenhinol, Covent Garden, Opera Genedlaethol Lloegr (Colisseum Llundain) a Bayerische Staatsoper, Munich.

Mae'n Gymrawd Anrhydeddus o Goleg Brenhinol Celf a Drama Cymru a derbyniodd Radd Anrhydedd Doethur Cerdd o Brifysgol Morgannwg ym 1997. Mae hefyd yn ddirprwy-lywydd elusen ddigartrefedd Shelter Cymru ac yn Noddwr Cerdd gyda Hospitals Cymru/Wales.

Catrin Finch

Y bydenwog Catrin Finch yw un o delynoresau gorau ei chenhedlaeth. Mae wedi perfformio ledled UDA, De America, y Dwyrain Canol, Asia, Awstralia ac Ewrop, yn unigol a chyda rhai o gerddorfeydd gorau'r byd. Tan 2004 hi oedd Telynores Frenhinol E.F. Tywysog Cymru.

Mae Catrin yn frwd dros hyrwyddo'r delyn a cherddoriaeth glasurol, yn y gymuned a chyda phobl ifanc, drwy gyfrwng ysgol haf flynyddol Academi Catrin Finch, diwrnod o hwyl telynorol blynyddol a'i nosweithiau Caffi Clasurol.

Michael Pollock

Enillodd Michael Pollock ysgoloriaeth gerdd i Goleg Magdalen, Rhydychen cyn mynd i astudio yn y Coleg Celf Brenhinol. Mae wedi cydweithio ers blynyddoedd ag Opera Genedlaethol Cymru ac mae bellach yn hyfforddwr ymgynghorol i Artistiaid Harewood yn Opera Genedlaethol Lloegr. Mae hefyd ar staff sawl conservatoire gan gynnwys yr Academi Gerdd Frenhinol, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Stiwdio'r Opera Genedlaethol. Mae'n sylfaenydd, yn ddirprwy-gadeirydd ac Ymddiredolwr gyda Rhodd Kenneth Loveland.

Gellir cyrraedd Darlithfa Reardon Smith trwy'r drws ar Blas y Parc. Bydd mynedfa'r de yn agor am 6.45pm a'r cyngerdd yn dechrau am 7.15pm.

Gostyngiadau: bobl di-gyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, ac anabl.

Digwyddiadau