Digwyddiadau

Digwyddiad: Barod i ymchwilio?

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
27 Gorffennaf 2019, 12pm - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Galw heibio

Gŵyl am ddim dros yr haf i ganfod eich lle chi yn y byd ymchwil. Dysgwch sut y gall ymchwil cyffredin arbed bywydau drwy fwynhau arddangosiadau i'r teulu cyfan, gweithgareddau am ddim i blant a detholiad o siaradwyr yn rhannu profiadau personol o ymchwil yng Nghymru.

Bydd yn gyfle i weld sut yr arweiniodd ymchwil ddoe at driniaethau a gofal heddiw, a sut fydd ymchwil heddiw yn datblygu triniaethau a gofal y dyfodol.

Trefnwyd yr ŵyl hon gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – sefydliad cenedlaethol dan nawdd Llywodraeth Cymru sy'n cefnogi a datblygu ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar eu gwefan.

Nid yw holl hwyluswyr y digwyddiad hwn yn siarad Cymraeg yn rhugl. Chwiliwch am y symbol os am gymorth gan ein siaradwyr Cymraeg a’n dysgwyr. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni

Digwyddiadau