Digwyddiadau

Digwyddiad: HUSH - Disgo Tawel

Wedi'i Orffen
27 Medi 2019, 8yp-12yb
Pris £10-£16 ymlaen llaw
Addasrwydd Age 18+

Mae HUSH, mewn partneriaeth gydag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yn cyflwyno... 

🎧 HUSH – Disgo Tawel 🎧
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Dydd Gwener 27 Medi!
8pm–12pm

Dewch draw i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wrth i rai o droellwyr disgiau gorau’r brifddinas fynd benben! Cyfle i ddawnsio dan gromen un o adeiladau mwyaf mawreddog Caerdydd.

Mae tocynnau wedi gwerthu’n gyflym ar gyfer ein digwyddiadau blaenorol, felly gorau po gyntaf os ydych am ymuno â ni i wthio’r cerfluniau i’r naill ochr, rhoi’r deinosoriaid dan glo a gwisgo’ch clustffonau am noson o ddawnsio!


** TOCYNNAU CYNNAR **
Mynnwch eich tocyn cyn neb arall!

Tocynnau cynnar ar werth DDYDD GWENER 28 MEHEFIN am 9am

📩 COFRESTRWCH YMA 👉 http://bit.ly/HUSHPreSale 📩

** TOCYNNAU CYFFREDINOL **
Mae tocynnau cyffredinol ar werth DYDD SUL 30 MEHEFIN am 9am

📩 PRYNNWCH TOCYNNAU FAN HYN 👉http://bit.ly/HUSHSept19📩

** GWYBODAETH **
Felly, beth yw disgo tawel?


Pan fyddwch yn cyrraedd byddwch yn cael set o glustffonau, ond nid ydynt yn rhai cyffredin – mae gan y rhain ddwy sianel! Drwy ddefnyddio’r swîts byddwch yn cael dewis ar bwy i wrando, wrth i ddau DJ fentro drwy’r genres! PA UN FYDDWCH CHI’N EI DDEWIS?

*bydd angen talu blaendal o £5 am y clustffonau ar y noson, mae modd cael ad-daliad*

*mae tocynnau’n sicrhau mynediad tan 9pm, ar ôl 9pm bydd mynediad ar sail cyntaf i’r felin*

Digwyddiadau