Digwyddiadau

Sgwrs: Sgwrs: Kagura

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
27 Medi 2019, 12pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Gan yr Athro Terence Lancashire, Pifysgol Osaka Ohtani

Defod yw Kigura gaiff ei pherfformio yn bennaf mewn temlau Shinto, ac mae'n un o bum prif categori celfyddyd berfformio Japan yn ôl diffiniad yr Asiantaeth Materion Diwylliannol. Mae gwreiddiau Kagura yn nawns chwedlonol y dduwies Ame no Uzume no Mikoto.

Bydd yr Athro Lancashire yn trafod tarddiad a datblygiad y ddefod ddiddanu hynafol hon, ac yn edrych hefyd ar y traddodiadau sydd wedi goroesi.

Mae'r sgwrs hon yn ategu sioe Iwami Kagura gaiff ei pherfformio yn y Brif Neuadd.

Tocynnau

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Cyflwyniad ar y cyd â Sefydliad Japan i ddathlu Tymor Diwylliant Japan-DU 2019-20

Digwyddiadau