Digwyddiadau

ArddangosfaTymor Ffotograffiaeth

26 Hydref 20191 Mawrth 2020
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae ein tymor ffotograffiaeth fawr yn cyflwyno gwaith gan bedwar o’r ffotograffwyr mwyaf dylanwadol erioed; August Sander, Bernd a Hilla Becher, a Martin Parr. Mae’r arddangosfeydd yn cynnwys lluniau wedi’u benthyg yn bennaf, nifer ohonynt erioed wedi cael eu harddangosfa o’r blaen, a’r cyfan yn cael eu dangos am y tro cyntaf yng Nghymru.

 

YSTAFELL ARTIST: August Sander

26 Hydref 2019 – 1 Mawrth 2020

Mae YSTAFELL ARTIST: August Sander yn cyflwyno dros 80 o ffotograffau gan August Sander (1876–1964), un o ffotograffwyr mwyaf dylanwadol yr 20fed ganrif. Daw’r ffotograffau hyn o broject anferth Sander, Pobl yr Ugeinfed Ganrif, sy’n dosbarthu unigolion a grwpiau o bobl yn ôl swydd a dosbarth cymdeithasol. Mae’r arddangosfa’n cynnwys casgliad mawr o dros 170 o brintiau modern sydd ar fenthyciad hir dymor i ARTIST ROOMS.

Mae arddangosfa August Sander yn rhan o ARTIST ROOMS, casgliad teithiol o dros 1,600 darn o waith celf modern a chyfoes. Caiff y casgliad ei arddangos ar draws y DU mewn arddangosfeydd unigol sy’n dathlu gwaith 42 artist arwyddocaol, ac mae’r rhaglen hon yn rhoi cyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn projectau creadigol, dysgu mwy am gelf, a dysgu sgiliau newydd. Cyflwynir y rhaglen deithiol hon gan Orielau Cenedlaethol yr Alban a'r Tate mewn partneriath ag Oriel Gelf Ferens hyd at 2020, gyda chefnogaeth gan ddefnyddio cyllid cyhoeddus gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr, gan Art Fund a chan y Loteri Genedlaethol trwy Creative Scotland. Ers 2009, mae bron i 50 miliwn o bobl wedi ymweld â dros 185 o arddangosfeydd mewn 85 o orielau ac amgueddfeydd.

Mae ARTIST ROOMS yn perthyn ar y cyd i Orielau Cenedlaethol yr Alban a’r Tate. Sefydlwyd y casgliad trwy Rodd d’Offay yn 2008, gyda chymorth Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol, y Gronfa Gelf, a Llywodraethau’r Alban a Phrydain. Caiff taith bresennol ARTIST ROOMS ei chynnal gan Orielau Cenedlaethol yr Alban a’r Tate mewn partneriaeth a’r Ferens Art Gallery tan 2019, gyda chefnogaeth y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr, y Gronfa Gelf, a’r Loteri Genedlaethol trwy Creative Scotland.


Bernd a Hilla Becher: Delweddau Diwydiant

26 Hydref 2019 – 1 Mawrth 2020

Mae’r arddangosfa hon yn canolbwyntio ar waith Bernd a Hilla Becher, dau o ffotograffwyr pwysicaf yr ugeinfed ganrif. O’r 1960au ymlaen, bu Bernd a Hilla Becher yn cydweithio ar broject oes i ddogfennu strwythurau diwydiannol fel tyrrau weindio, tanciau nwy, tyrau oeri, seilos glo ac odynnau calch ledled Ewrop ac UDA. Ym 1966 daethant i Gymru am y tro cyntaf, gan ddychwelyd sawl gwaith i greu cyfres o ddelweddau o strwythurau diwydiannol y Cymoedd. Mae’r arddangosfa yn cynnwys teipolegau adnabyddus a ffotograffau o Gymru sydd erioed wedi cael eu harddangos o’r blaen. Datblygwyd yr arddangosfa mewn partneriaeth uniongyrchol â stiwdio Becher, a dyma oedd yr arddangosfa olaf i Hilla Becher weithio arni cyn ei marwolaeth yn 2015.

Cefnogir yr arddangosfa yma gan Sefydliad Henry Moore.


Martin Parr yng Nghymru

26 Hydref 2019 – 4 Mai 2020

Mae Martin Parr yn un o’r ffotograffwyr mwyaf dylanwadol a chynhyrchiol sy’n gweithio heddiw. Bu Cymru’n dynfa i Parr erioed, ac yntau wedi byw dros y ffin ym Mryste ers dros 30 mlynedd. Yn y cyfnod hwnnw, mae wedi derbyn sawl comisiwn golygyddol a diwylliannol i gofnodi pynciau megis clybiau gweithwyr a mwyngloddio. Mae’r arddangosfa hon yn gasgliad o waith sy’n archwilio gwahanol agweddau ar fywyd a diwylliant Cymru, o gorau meibion a chwaraeon i fwyd, gwyliau a glan y môr.

 

 

Logo Sefydliad Henry Moore a Colwinston Charitable Trust

Logos ARTIST ROOMS

 
Llun du a gwyn o ddynes yn edrych tuag at y camera ac yn ysmygu

August Sander, Ysgrifennydd gyda Radio Gorllewin yr Almaen, Cwlen, Sekretärin beim Westdeutschen Rundfunk in Köln 1931

ARTIST ROOMS Orielau Cenedlaethol yr Alban a'r Tate. Benthycwyd gan Anthony d'Offay 2010

© Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur - August Sander Archiv, Cologne / DACS 2019

Ffoto © Orielau Cenedlaethol yr Alban

Llun du a gwyn o lofa ym Mhont-y-pŵl, De Cymru

Bernd a Hilla Becher: Glofa Blaenserchan, Pont-y-pŵl, De Cymru, 1966

© Ystâd Bernd a Hilla Becher, cynrychiolir gan Max Becher, trwy garedigrwydd Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – Bernd und Hilla Becher Archive, Köln, 2019

Llun o ddyn yn edrych tuag at y mynyddoedd tra bod dynes yn darllen papur newydd mewn car

Eryri, 1989

© Martin Parr / Magnum Photos / Rocket Gallery

Digwyddiadau