Digwyddiadau

Arddangosfa: Tymor Ffotograffiaeth

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
26 Hydref 2019 – 4 Mai 2020
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Llun o ddyn yn edrych tuag at y mynyddoedd tra bod dynes yn darllen papur newydd mewn car

Eryri, 1989

© Martin Parr / Magnum Photos / Rocket Gallery

Llun du a gwyn o ddynes yn edrych tuag at y camera ac yn ysmygu

August Sander, Ysgrifennydd gyda Radio Gorllewin yr Almaen, Cwlen, Sekretärin beim Westdeutschen Rundfunk in Köln 1931

ARTIST ROOMS Orielau Cenedlaethol yr Alban a'r Tate. Benthycwyd gan Anthony d'Offay 2010

© Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur - August Sander Archiv, Cologne / DACS 2019

Ffoto © Orielau Cenedlaethol yr Alban

Llun du a gwyn o lofa ym Mhont-y-pŵl, De Cymru

Bernd a Hilla Becher: Glofa Blaenserchan, Pont-y-pŵl, De Cymru, 1966

© Ystâd Bernd a Hilla Becher, cynrychiolir gan Max Becher, trwy garedigrwydd Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – Bernd und Hilla Becher Archive, Köln, 2019

Mae ein tymor ffotograffiaeth fawr yn cyflwyno gwaith gan bedwar o’r ffotograffwyr mwyaf dylanwadol erioed; August Sander, Bernd a Hilla Becher, a Martin Parr. Mae’r arddangosfeydd yn cynnwys lluniau wedi’u benthyg yn bennaf, nifer ohonynt erioed wedi cael eu harddangosfa o’r blaen, a’r cyfan yn cael eu dangos am y tro cyntaf yng Nghymru.

Cefnogir y Tymor Ffotograffiaeth gan Colwinston Charitable Trust.

Martin Parr yng Nghymru

26 Hydref 2019–4 Mai 2020

Mae Martin Parr yn un o’r ffotograffwyr mwyaf dylanwadol a chynhyrchiol sy’n gweithio heddiw. Bu Cymru’n dynfa i Parr erioed, ac yntau wedi byw dros y ffin ym Mryste ers dros 30 mlynedd. Yn y cyfnod hwnnw, mae wedi derbyn sawl comisiwn golygyddol a diwylliannol i gofnodi pynciau megis clybiau gweithwyr a mwyngloddio. Mae’r arddangosfa hon yn gasgliad o waith sy’n archwilio gwahanol agweddau ar fywyd a diwylliant Cymru, o gorau meibion a chwaraeon i fwyd, gwyliau a glan y môr.

Mae llyfr wedi'i chynhyrchu i gydfynd â Martin Parr yng Nghymru yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac mae'n dangos datblygiad ei weledigaeth ar ei deithiau trwy Gymru. Dewiswch rhwng fersiwn arferol neu fersiwn arbennig sy'n cynnwys print cyfyngedig wedi'i lofnodi!

 


Mae Martin Parr yng Nghymru yn un o dair arddangosfa sy'n rhan o Dymor Ffotograffiaeth gyntaf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Caeodd y ddwy arddangosfa arall, YSTAFELLOEDD ARTIST: August Sander a Bernd a Hilla Becher: Industrial Visions, ar 1 Mawrth 2020. Gallwch ddarllen mwy am yr arddangosfeydd isod.

YSTAFELL ARTIST: August Sander

26 Hydref 2019–1 Mawrth 2020

Mae YSTAFELL ARTIST: August Sander yn cyflwyno dros 80 o ffotograffau gan August Sander (1876–1964), un o ffotograffwyr mwyaf dylanwadol yr 20fed ganrif. Daw’r ffotograffau hyn o broject anferth Sander, Pobl yr Ugeinfed Ganrif, sy’n dosbarthu unigolion a grwpiau o bobl yn ôl swydd a dosbarth cymdeithasol. Mae’r arddangosfa’n cynnwys casgliad mawr o dros 170 o brintiau modern sydd ar fenthyciad hir dymor i ARTIST ROOMS.

Mae arddangosfa August Sander yn rhan o ARTIST ROOMS, casgliad teithiol o dros 1,600 darn o waith celf modern a chyfoes. Caiff y casgliad ei arddangos ar draws y DU mewn arddangosfeydd unigol sy’n dathlu gwaith 42 artist arwyddocaol, ac mae’r rhaglen hon yn rhoi cyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn projectau creadigol, dysgu mwy am gelf, a dysgu sgiliau newydd. Cyflwynir y rhaglen deithiol hon gan Orielau Cenedlaethol yr Alban a'r Tate mewn partneriath ag Oriel Gelf Ferens hyd at 2020, gyda chefnogaeth gan ddefnyddio cyllid cyhoeddus gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr, gan Art Fund a chan y Loteri Genedlaethol trwy Creative Scotland. Ers 2009, mae bron i 50 miliwn o bobl wedi ymweld â dros 185 o arddangosfeydd mewn 85 o orielau ac amgueddfeydd.

Mae ARTIST ROOMS yn perthyn ar y cyd i Orielau Cenedlaethol yr Alban a’r Tate. Sefydlwyd y casgliad trwy Rodd d’Offay yn 2008, gyda chymorth Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol, y Gronfa Gelf, a Llywodraethau’r Alban a Phrydain. Caiff taith bresennol ARTIST ROOMS ei chynnal gan Orielau Cenedlaethol yr Alban a’r Tate mewn partneriaeth a’r Ferens Art Gallery tan 2019, gyda chefnogaeth y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr, y Gronfa Gelf, a’r Loteri Genedlaethol trwy Creative Scotland.


Bernd a Hilla Becher: Delweddau Diwydiant

26 Hydref 2019–1 Mawrth 2020

Mae Bernd a Hilla Becher: Delweddau Diwydiant (26 Hydref 2019–1 Mawrth 2020) yn cynnwys 225 o ffotograffau gan Bernd a Hilla Becher, dau o ffotograffwyr pwysicaf yr ugeinfed ganrif. Am dros hanner canrif, bu Bernd a Hilla yn cydweithio ar broject i ddogfennu strwythurau diwydiannol ledled Ewrop ac UDA. Buont yn tynnu lluniau o offer weindio, ffwrneisi chwyth, tyrau oeri, tanciau nwy, codwyr grawn, tyrau dŵr ac odynnau calch. Ym 1965 daeth Bernd a Hilla i Gymru am y tro cyntaf, gan ddychwelyd ym 1966 wedi derbyn grant gan y British Council. O’u safle gwersylla yng Nglyn-nedd, buont yn crwydro’r Cymoedd, gan greu cyfres o ffotograffau sydd erbyn hyn yn gofeb i fyd a gollwyd; i’r llafur oedd unwaith mor ganolog i fywyd y cymunedau diwydiannol.

Mae’r arddangosfa hon yn gyfuniad o deipolegau adnabyddus Bernd a Hilla Becher, a ffotograffau unigol. Dyma’r arddangosfa olaf i gael ei dewis gan Hilla Becher cyn ei marwolaeth yn 2015 ac mae wedi cael ei guradu ar y cyd â Dr. Russell Roberts.

Cefnogir yr arddangosfa yma gan Sefydliad Henry Moore.

 

 

Digwyddiadau Cysylltiedig

 

Logo Sefydliad Henry Moore a Colwinston Charitable Trust

Logos ARTIST ROOMS

 
Digwyddiadau