Digwyddiadau

Digwyddiad: Drysau Agored – Sŵoleg yn Amgueddfa Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
14 Medi 2019, 11am, 12pm, 2pm a 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu

Cadw / Drysau Agored

Mae amgueddfeydd yn bwysig am eu bod yn stordai ar gyfer bioamrywiaeth, gan gadw cofnod o rywogaethau at y dyfodol. Er bod llawer o'n rhywogaethau yn cael eu harddangos yn yr Amgueddfa, tu ôl i'r llenni mae gennym gasgliadau mewn stôr hefyd. Yn rhan o ddigwyddiad Drysau Agored Cadw, byddwn yn agor un o'r storfeydd hyn i'r cyhoedd. Yn ogystal â gweld ystod o sbesimenau sŵolegol, byddwn hefyd yn arddangos nifer o lyfrau prin sy'n dangos sut oedd gwyddonwyr y gorffennol yn eu disgrifio.

Bydd Jennifer Gallichan, Curadur Creaduriaid Asgwrn Cefn a Molysgiaid, a Kristine Chapman, Prif Lyfrgellydd, yn arwain y teithiau am 11am, 12pm, 2pm a 3pm.

11am - Dim lle ar ôl

12pm - Dim lle ar ôl

2pm - Dim lle ar ôl

3pm - Dim lle ar ôl

haid archebu. Gallwch archebu eich lle ar y diwrnod, neu ymlaen llaw, ond rydym yn awgrymu cadw lle gan mai nifer benodol o lefydd sydd ar gael. Mae mynediad heb risiau ar gael, ond sylwer y bydd peth cerdded.

Cysylltwch â'r Llyfrgellydd ar 029 2057 3202 neu llyfrgell@amgueddfacymru.ac.uk am fanylion.

 

Caiff Drysau Agored ei drefnu gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Mae'n rhoi cyfle i ymwelwyr a thrigolion lleol archwilio trysorau cudd diwylliant a hanes Cymru.

Digwyddiadau