Digwyddiadau

Digwyddiad: Yoga gyda Dippy

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
14, 21 a 28 Tachwedd 2019, 7.30am
Pris £10
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.evenbrite.co.uk

Yoga gyda Dippy

Dippy ar Daith

Dyma gyfle unigryw i ymarfer yoga o dan sgerbwd eiconig Dippy'r Diplodocus! Dewch i fwynhau profiad unigryw ym Mhrif Neuadd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, waeth beth fo lefel eich profiad yoga.

Mae'r math hwn o ymarfer corff ysgafn yn addas i bawb o bob oed a gallu. Bydd y tiwtor cymwys yn eich helpu i wneud y mwyaf o'r sesiwn, a gallwch ddechrau'r diwrnod wedi ymlacio'n llwyr.

21 Tachwedd

28 Tachwedd

Cynhelir y sesiynau yn ddwyieithog.

Sylwer: bydd rhaid i chi gwblhau holiadur iechyd cyn cymryd rhan yn y sesiwn.

Bydd y sesiynau'n cychwyn am 7.30am a gall gymrud 5-10 munud i gyrraedd y neuadd o'r fynedfa. Mae'n bosibl na fydd modd i chi ymuno â'r sesiwn os fyddwch chi’n cyrraedd wedi'r amser hwn, gan y gallai amharu ar fwynhad eraill.

Gallwch ddod mewn i'r Amgueddfa trwy ddrws deheuol Theatr Reardon Smith ar Blas y Parc o 7.30am ymlaen.

Mae croeso i chi ddod â'ch mat yoga eich hun, ond peidiwch â phoeni os nad oes gennych un - bydd ambell un sbâr ar gael! Gallwch ddod â blanced hefyd os dymunwch.

 

Digwyddiadau