Digwyddiadau

Digwyddiad: HUSH: Disgo Tawel i oedolion

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
30 Tachwedd 2019, 8.30pm - 12pm
Pris £25
Addasrwydd 18+
Archebu lle HUSH
Dippy ar Daith

Mae tîm disgo tawel mwyaf poblogaidd Caerdydd yn ôl yng nghwmni gwestai arbennig iawn - Dippy'r Diplodocus! Ydych chi erioed wedi breuddwydio am ddawnsio gyda deinosor go iawn? Dyma'ch cyfle chi!

Ymunwch â ni am hwyl hynafol i'r teulu cyfan gyda disgo tawel HUSH! Byddwch chi'n stompio a dawnsio gyda'ch deinosoriaid bach yng nghysgod Dippy i gerddoriaeth ein DJs dawnus!

Mae HUSH, mewn partneriaeth gydag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yn cyflwyno... 

🎧 HUSH – Disgo Tawel 🎧
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Dydd Sadwrn 30 Tachwedd!
8.30pm–12pm

Dewch draw i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wrth i rai o droellwyr disgiau gorau’r brifddinas fynd benben! Cyfle i ddawnsio dan gromen un o adeiladau mwyaf mawreddog Caerdydd.

Mae tocynnau wedi gwerthu’n gyflym ar gyfer ein digwyddiadau blaenorol, felly gorau po gyntaf os ydych am ymuno â ni i wthio’r cerfluniau i’r naill ochr, rhoi’r deinosoriaid dan glo a gwisgo’ch clustffonau am noson o ddawnsio!

Tocynnau


** GWYBODAETH **
Felly, beth yw disgo tawel?


Pan fyddwch yn cyrraedd byddwch yn cael set o glustffonau, ond nid ydynt yn rhai cyffredin – mae gan y rhain ddwy sianel! Drwy ddefnyddio’r swîts byddwch yn cael dewis ar bwy i wrando, wrth i ddau DJ fentro drwy’r genres! PA UN FYDDWCH CHI’N EI DDEWIS?

*bydd angen talu blaendal o £5 am y clustffonau ar y noson, mae modd cael ad-daliad*

*mae tocynnau’n sicrhau mynediad tan 9pm, ar ôl 9pm bydd mynediad ar sail cyntaf i’r felin*

 

Digwyddiadau