Digwyddiadau

SgwrsSgwrs: Sut i adeiladu deinosor o'r tu mewn i'r tu allan – wir yr!

7 Rhagfyr 2019, 5pm
Pris £4-£5
Addasrwydd 7+
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Mae Bob Nicholls yn artist sy'n ail-greu deinosoriaid trwy ddarlunio a modelu. Mae'n defnyddio'r deunydd ffosil i greu'r deinosor, gan gychwyn o'r tu mewn a gorffen gyda'r tu allan!

Cewch glywed Bob yn trafod ei ddull unigryw. Mae'n cymryd amser ond yn creu modelau anhygoel sy'n cael eu defnyddio ar draws y byd. Cewch gwrdd â model maint byw o Psittacosaurus gafodd ei greu gan ddefnyddio'r dull arbennig.

Tocynnau

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Rhiad i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Gellir cyrraedd Darlithfa Reardon Smith trwy'r drws ar Blas y Parc. Bydd mynedfa'r de yn agor am 4.30pm.

Bydd y maes parcio ar agor, am dâl o £5. Gellir prynu tocynnau parcio o'r stondin yn y theatr ar y noson.

Gostyngiadau: dan 18, bobl di-gyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, ac anabl.

 

 

darlun: Dracoraptor Hanigani

Dracoraptor Hanigani

Dippy ar Daith
Digwyddiadau