Digwyddiadau

Digwyddiad: Gweithdy: Darlunio deinosoriaid – o'r tu mewn i'r tu allan

Wedi'i Orffen
7 Rhagfyr 2019, 1pm - 3pm
Pris £8
Addasrwydd 7+
Archebu lle www.eventbrite.co.uk
Deinosor Cymreig Newydd © Bob Nicholls
Argraff arlunydd o’r deinosor Cymreig newydd
Dippy ar Daith

Mae Bob Nicholls yn artist sy'n ail-greu deinosoriaid trwy ddarlunio a modelu. Mae'n defnyddio'r deunydd ffosil i greu'r deinosor, gan gychwyn o'r tu mewn a gorffen gyda'r tu allan!

Dan arweiniad arbenigol Bob, cewch ddilyn camau'r ail-greu palaeontolegol eich hun, gan greu anifail papur anhygoel.

Tocynnau

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Cynhelir y digwyddiad yng Ngofod Dysgu Foyle. Gofynnwch yn y Dderbynfa am gyfarwyddiadau.

Nifer gyfyngedig: rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn gyda thocyn.

.

Digwyddiadau