Digwyddiadau

Sgwrs: Big Bones, Big Politics, and High Culture: How Dippy Became the Poster child of Peace (and War)

Wedi'i Orffen
7 Rhagfyr 2019, 7pm
Pris £6
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.eventbrite.co.uk
Dippy ar Daith

Ymunwch ag Ilja Nieuwland, awdur American Dinosaur Abroad: A Cultural History of Carnegie’s Plaster Diplodocus, hanes cudd deinosor gwerthfawr Andrew Carnegie a'i ddylanwad ar ddiwylliant Ewropeaidd. Ymunwch â Ilja Nieuwland am sgwrs arbennig fin nos, o dan Dippy ei hun!

Ddechrau Gorffennaf 1899, daeth tîm o balaeontolegwyr dan nawdd Andrew Carnegie o hyd i weddillion ffosil yn Wyoming. Ar y pryd dyma oedd y deinosor hiraf a mwyaf i ddod i'r fei.

Tocynnau

Cafodd ei enwi ar ôl y noddwr cyfoethog, ac anfonwyd Diplodocus carnegii — neu Dippy i ni heddiw – i Pittsburgh. Yno cafodd ei roi at ei gilydd a'i arddangos yn Amgueddfa Hanes Natur Carnegie ym 1907. Roedd Carnegie – ac eraill – ar dân i ddarganfod mwy o ddeinosoriaid yng ngorllewin America ddiwedd y 19eg ganrif, ac roedd y cyffro yma'n cyd-fynd â'i ddyheadau ehangach ef i sicrhau heddwch ym mhedwar ban ac osgoi rhagor o ryfeloedd rhyngwladol. Roedd Carnegie yn ddyngarwr ac yn wladgarwr, ac ar gais y Brenin Edward VII, rhoddodd ei gast plastr cyntaf o Dippy i'r Amgueddfa Brydeinig ym 1902. Dyma weithred ddiplomataidd fympwyol a thros y degawd nesaf, rhoddodd o leiaf saith ail-gread arall i amgueddfeydd ar draws Ewrop ac America Ladin, yn Lloegr, yr Almaen, Ffrainc, Awstria, yr Eidal, Rwsia, yr Ariannin a Sbaen.

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Caiff y sgwrs ei pherfformio yn y Brif Neuadd. Bydd mynedfa'r brif yn agor am 6.30pm.

 

 

 

 

 

 

Digwyddiadau