Digwyddiadau

Sgwrs: Trafodaeth banel a dangosiad o ffilm The Photographers Bernd and Hilla Becher

Wedi'i Orffen
25 Hydref 2019, 1pm-4pm
Pris £5 - £7.50
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.eventbrite.co.uk
Llun du a gwyn o lofa ym Mhont-y-pŵl, De Cymru

Bernd a Hilla Becher: Glofa Blaenserchan, Pont-y-pŵl, De Cymru, 1966

© Ystâd Bernd a Hilla Becher, cynrychiolir gan Max Becher, trwy garedigrwydd Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – Bernd und Hilla Becher Archive, Köln, 2019

Bernd a Hilla Becher: Delweddau Diwydiant

Ymunwch â ni am brynhawn o drafodaethau a dangosiad ffilm i nodi agoriad arddangosfa Bernd a Hilla Becher: Delweddau Diwydiant.

Bydd panel o arbenigwyr, dan gadeiryddiaeth Dr Russell Roberts, (cyd-guradur Bernd a Hilla Becher: Delweddau Diwydiant) ac yn cynnwys Max Becher (ffotograffydd a mab Bernd a Hilla Becher), Gabriele Conrath-Scholl (Cyfarwyddwr Die Photographische Sammlung /SK Stiftung Kultur der Sparkasse KölnBonn) a Marianne Kapfer (Cyfarwyddwr y ffilm, The Photographers Bernd and Hilla Becher), yn trafod gwaith Bernd a Hilla yn fanylach, ac yn arbennig eu hanes yng Nghymru.

Wedi’r drafodaeth, bydd cyfle i wylio The Photographers Bernd and Hilla Becher (2012) gan Marianne Kapfer.

Tocynnau

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gellir cyrraedd Darlithfa Reardon Smith trwy'r drws ar Blas y Parc. Bydd mynedfa'r de yn agor am 12.30pm

Gostyngiadau: bobl di-gyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, ac anabl.

Mae'r digwyddiad hwn wedi derbyn cefnogaeth hael y British Council.

Bernd a Hilla Becher: Glofa Blaenserchan, Pont-y-pŵl, De Cymru, 1966

© Ystâd Bernd a Hilla Becher, cynrychiolir gan Max Becher, trwy garedigrwydd Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – Bernd und Hilla Becher Archive, Köln, 2019

Digwyddiadau