Digwyddiadau

Sgwrs: Taith Arddangos gyda Martin Parr

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
15 Tachwedd 2019, 1pm
Pris Am ddim, ond rhaid rhoi blaendal o £5
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.eventbrite.co.uk
Llun o ddyn yn edrych tuag at y mynyddoedd tra bod dynes yn darllen papur newydd mewn car

Eryri, 1989

© Martin Parr / Magnum Photos / Rocket Gallery

Ymunwch â ni am daith amser cinio o amgylch Martin Parr yng Nghymru ac i glywed Martin yn trafod ei waith, ei ymarfer a'i berthynas â Chymru.

Tocynnau

Nifer benodol o lefydd

Rhaid talu blaendal o £5. Byddwch yn cael y blaendal hwn yn ôl pan fyddwch yn cofrestru wrth gyrraedd y digwyddiad – caiff ei dalu’n ôl i’ch cyfrif banc o fewn 5 diwrnod gwaith. Sylwer fod Eventbrite yn codi tâl gweinyddu o 50c na ellir ei ad-dalu.

Bydd cyfle hefyd i chi roi eich blaendal. Mae Amgueddfa Cymru yn elusen gofrestredig.

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Digwyddiadau