Digwyddiadau

Digwyddiad: Sesiynau tawel gyda Dippy

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
8 Rhagfyr 2019, 9am - 10am
Pris Am Ddim
Addasrwydd 4-15
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Beth yw Sesiynau tawel gyda Dippy?

Dyma sesiynau tawel gyda Dippy ar gyfer ymwelwyr ag awtistiaeth, anableddau dysgu neu anhwylderau synhwyraidd neu gyfathrebu a’u teuluoedd a gofalwyr. Yn y sesiynau hyn, bydd llai o bobl yn yr arddangosfa ac awyrgylch tawelach.

Tocynnau

 

Cynhelir Sesiynau tawel gyda Dippy ar y diwrnodau canlynol: 

Dydd Sul 3 Tachwedd 2019, 9am-10am

Dydd Sul 8 Rhagfyr 2019, 9am-10am

 

Oes angen i mi archebu ymlaen llaw?

Nifer gyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly archebwch eich tocynnau ymlaen llaw. Mae croeso i frodyr a chwiorydd ddod hefyd, ond rhaid i bob plentyn ac oedolyn gadw lle.

 

Manylion eraill:

Mae Sesiynau tawel gyda Dippy yn rhad ac am ddim ac yn addas i deuluoedd â phlant 4-15 oed.

Bydd siop a siop goffi'r Amgueddfa ar agor rhwng 9am a 10am.

Ni fydd pob rhan o'r Amgueddfa ar agor yn ystod y Sesiynau tawel gyda Dippy.

Pan fydd yr Amgueddfa yn agor am 10am bydd pob rhan o'r Amgueddfa ar agor i'r cyhoedd. Mae croeso i chi aros i fwynhau orielau eraill o 10am ymlaen.

 

 

Digwyddiadau