Digwyddiadau

DigwyddiadCynhadledd Ffotograffiaeth: Cyfalaf/Prynwriaeth/Diwylliant

24 Ionawr 2020, 10am - 5pm
Pris £20 - £30
Addasrwydd 16+
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Amgueddfa Cymru a’r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Ddogfennol, Prifysgol De Cymru yn cyflwyno:

Cyfalaf/Prynwriaeth/Diwylliant

Mewn ymateb i’r Tymor Ffotograffiaeth yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, bydd y gynhadledd hon yn edrych ar wleidyddiaeth ffotograffiaeth o ran ei pherthynas â chyfalaf, prynwriaeth a diwylliant. Bydd y gynhadledd yn cynnwys cyflwyniadau gan artistiaid, damcaniaethwyr, haneswyr a churaduron fydd yn edrych ar gelf a ffotograffiaeth yn nhermau economeg, y farchnad gelf, strwythurau dosbarth, prynwriaeth a’r diwylliant nwyddau. Ymysg y siaradwyr bydd Hilde Van Gelder, Dr Russell Roberts, Amak Mahmoodian a Jean Wainwright.

Rhaglen lawn i’w chadarnhau ym mis Tachwedd.

Tocynnau

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Gostyngiadau: bobl di-gyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, ac anabl.

Bernd a Hilla Becher: Glofa Prince of Wales, Siafft 1, Glynebwy, De Cymru, 1974

© Ystâd Bernd a Hilla Becher, cynrychiolir gan Max Becher, trwy garedigrwydd Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – Bernd und Hilla Becher Archive, Köln, 2019

Digwyddiadau