Digwyddiadau

Digwyddiad: Cynhadledd Ffotograffiaeth: Prynwriaeth/Cyfalaf/Diwylliant

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
24 Ionawr 2020, 9am - 5pm
Pris £20 - £30
Addasrwydd 16+
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Body Techniques (ar ôl A Line in Ireland, Richard Long, 1974), 2007

© Carey Young. Trwy garedigrwydd Oriel Paula Cooper, Efrog Newydd

Amgueddfa Cymru a’r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Ddogfennol, Prifysgol De Cymru yn cyflwyno:

Prynwriaeth/Cyfalaf/Diwylliant

Mewn ymateb i’r Tymor Ffotograffiaeth yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, bydd y gynhadledd hon yn edrych ar wleidyddiaeth ffotograffiaeth o ran ei pherthynas â chyfalaf, prynwriaeth a diwylliant. Bydd y gynhadledd yn cynnwys cyflwyniadau gan artistiaid, damcaniaethwyr, haneswyr a churaduron fydd yn edrych ar gelf a ffotograffiaeth yn nhermau economeg, y farchnad gelf, strwythurau dosbarth, prynwriaeth a’r diwylliant nwyddau. Ymysg y siaradwyr bydd Julian Sander,Hilde Van Gelder, Dr Russell Roberts, Amak Mahmoodian, Carey Young a Jean Wainwright.

Tocynnau

Amserlen y Gynhadledd: Consumerism/Capital/Culture

09:00 – 09:30: Cofrestru/Te a choffi

09:30 – 09:45: Croeso: Bronwen Colquhoun (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd) a’r

Mark Durden (Prifysgol De Cymru)

09:45 – 10:30: Hilde Van Gelder (Prifysgol Leuven)

10:30 – 11:15: Amak Mahmoodian (artist)

11:15 – 11:45: TE/COFFI

11:45 – 12:30: Carey Young (Ysgol Gelf Gain Slade)

12:30 – 14:00: CINIO

14:00 – 14:45: Julian Sander

14:45 – 15:30: Bronwen Colquhoun (National Museum Cardiff)

15:30 – 15:45: TE/COFFI

15:45 – 16:30: Jean Wainwright (University for the Creative Arts)

16:30 – 17:00: Sylwadau i Gloi

Te a choffi wedi'i ddarparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle.

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Gostyngiadau: bobl di-gyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, ac anabl.

Digwyddiadau