Digwyddiadau

Arddangosfa: Cestyll y Dychymyg: Paentiadau o'r Oriel Genedlaethol, Llundain

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
28 Ionawr–10 Mai 2020
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Paentiad o'r enw 'The Fortress of Königstein from the North' gan Bernardo Bellotto

Bernardo Bellotto. The Fortress of Königstein from the North. © The National Gallery, Llundain. Prynwyd gyda gyda chymorth Cyfeillion Americanaidd yr Oriel Genedlaethol, Ymddiriedolaeth yr Oriel Genedlaethol, Ystâd Mrs Madeline Swallow, Y Gronfa Gelf (gyda chyfraniad gan Sefydliad Wolfson), Howard a Roberta Ahmanson, Sefydliad Deborah Loeb Brice, Mrs Mollie W. Vickers, Sefydliad Elusenol Manny a Brigitta Davidson, Ymddiriedolaeth Sackler a thrwy apêl breifat, 2017.

Yn 2017 prynwyd The Fortress of Königstein from the North gan Bellotto ar gyfer y genedl gan yr Oriel Genedlaethol, Llundain. Mae ymhlith tirluniau mwyaf gwreiddiol a thrawiadol y 18fed ganrif. Mae cysgod onglog caer Sacsonaidd Königstein (i'r de-ddwyrain o Dresden) yn tarfu ar lonyddwch yr wybren olau yn un o bum golygfa a gomisiynwyd gan y Brenin Awgwstws III o Wlad Pwyl ym 1765. I ddathlu ei gaffael, ac fel rhan o ymrwymiad yr Oriel Genedlaethol i agor ei chasgliad i gynulleidfa ehangach bydd y gwaith hwn, a phum paentiad arall o gestyll gan Hen Feistri Ewrop, yn teithio i leoliadau ar draws y DU yn 2020 a dechrau 2021.

Lleoliad cyntaf y daith – dan nawdd y Gronfa Gelf – fydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, cyn ymweld ag Amgueddfa a Gerddi Gaeaf Sunderland, ac Amgueddfa Castell Norwich. Drwy gasglu ynghyd gestyll real a dychmygol, bydd y daith yn dyst i bosibiliadau creadigol cestyll i artistiaid dros 500 mlynedd.

Cestyll y Dychymyg: Paentiadau o'r Oriel Genedlaethol, Llundain fydd y cyfle cyntaf i weld y gweithiau yma yng Nghymru. Gwlad o gestyll yw Cymru, gyda dros chwe chant yma yn dyst i hanes gythryblus y genedl. Defnyddiwyd motiff y castell gan nifer o artistiaid adnabyddus i bortreadu tirlun gwyllt, urddasol a rhamantaidd Cymru. At hyn, bydd Cestyll y Dychymyg yn ategu ac amlygu cyfoeth ac amrywiaeth y dehongliadau yng nghasgliadau Amgueddfa Cymru a gweld cestyll o ddau gasgliad cenedlaethol gyda'i gilydd yn ein hannog i feddwl yn fentrus o'r newydd am eu dehongliad.

Fel rhan o'r dehongliad gwahoddwyd plant ysgol i esbonio beth mae cestyll yn ei olygu iddyn nhw, ac i ymateb yn greadigol i waith Bellotto. Gan weithio gydag artist, bydd y plant yn creu GIFs i'w dangos ar sgrîn yn yr arddangosfa.

Logos National Gallery ac Art Fund

 
Digwyddiadau