Digwyddiadau

Sgwrs: Sadwrn Teg: Martin Parr yng Nghymru - Taith gyda Churadur

Wedi'i Orffen
30 Tachwedd 2019, 2.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.eventbrite.co.uk
Llun o ddyn yn edrych tuag at y mynyddoedd tra bod dynes yn darllen papur newydd mewn car

Eryri, 1989

© Martin Parr / Magnum Photos / Rocket Gallery

Ymunwch â ni am ddigwyddiad arbennig wedi’i drefnu ar y cyd â Sefydliad Martin Parr ar ddydd Sadwrn Teg, dathliad byd-eang o bŵer y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i newid y byd a chreu cymdeithas fwy cyfiawn. Ymunwch â Martin Parr ym Mryste yn y bore i’w glywed yn sôn am ei arddangosfa newydd, ‘Think of Scotland’ yn Oriel Gelf Aberdeen. Yna dewch draw i Gaerdydd yn y prynhawn am daith gyda’r curadur o gwmpas arddangosfa Martin Parr yng Nghymru.

Tocynnau

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Ewch at y ddesg yn y Brif Neuadd er mwyn i ni wybod eich bod wedi cyrraedd.

Caiff y digwyddiad ei gynnal yn Oriel Ffotograffiaeth.

Digwyddiadau