Digwyddiadau

Digwyddiad: Cerddoriaeth yn yr Amgueddfa: Cynnal ein Cymuned

Wedi'i Orffen
17 Tachwedd 2019, 11am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle galw heibio
Cyngerdd Amser Cinio

Cyngerdd Amser Cinio

Dilynwch gerddorion CBCDC wrth iddyn nhw feddiannu’r casgliad, gyda perfformiadau a digwyddiadau unigryw trwy gydol y dydd, gan adlewyrchu ar ein byd a'n cymuned.

Amgylchiadau na ellir eu rhagweld beri i'r rhaglen hon gael ei newid.

Amser

Lle

Cynnwys cerddorol

11:00

Prif Neuadd

Cyfarchiad Sackbutt, gyda pherfformiad o'r Pavane “The Death of Reason” o'r 16eg Ganrif!

11:00-11:20

Tirluniau Cymru

Anrhydeddu ein cymuned leol a'n treftadaeth genedlaethol gyda cherddoriaeth Gymraeg ar gyfer llais a thelyn, wedi'i amgylchynu gan baentiadau a cherfluniau Cymreig

11:30-11:50

Argraffiadaeth ac Ȏl-Argraffiadaeth Ffrengig

Dŵr, dŵr, ym mhobman…. cerddoriaeth i ddathlu'r elfen hanfodol hon, un o hoff bynciau paentwyr Argraffiadol

12:00-12:45

Bernd a Hilla Becher: Delweddau Diwydiant

a Gofod Dysgu Celf Foyle

Esblygiad: cyngerdd a gweithdy plant

Gwrandewch ar bedwar o bortreadau cerddorol o Carnifal yr Anifeiliaid gan Saint-Saens a rhowch gynnig ar wneud offerynnau eich hun o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu

13:00-14:00

Celf ym Mhrydain y ddeunawfed ganrif

Cynrychiolir cymunedau cerddorol a chysylltiadau teuluol yn y cyngerdd amser cinio hwn, gyda cherddoriaeth gan teuluoedd Bach, Mozart, Mendelssohn a Schumann.

14:15-15:00

Bernd a Hilla Becher: Delweddau Diwydiant

a Gofod Dysgu Celf Foyle

Esblygiad: cyngerdd a gweithdy plant

Gwrandewch ar bedwar o bortreadau cerddorol o Carnifal yr Anifeiliaid gan Saint-Saens a rhowch gynnig ar wneud offerynnau eich hun o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu

15:00-15:20

Argraffiadaeth ac Ȏl-Argraffiadaeth Ffrengig

Archwiliwch natur a'r adnoddau naturiol a roddir inni trwy gerddoriaeth a berfformir ymhlith y paentiadau Argraffiadol

15:30-15:50

Bernd a Hilla Becher: Delweddau Diwydiant

Yn ein hatgoffa i ofalu am ein hadnoddau naturiol, cerddoriaeth a ysgrifennwyd gan gyfansoddwyr a oedd yn byw yn yr 20fed ganrif yn ystod cyfnod o ddiwydiannu, datguddiad mecanyddol a rhyfel

16:00

Prif Neuadd

Cerddoriaeth ar thema deinosoriaid i ffarwelio ag ymwelwyr ac â Dippy!

11:00-16:00

Hanes Natur uwch

Gosodiad sain gyda lle i ymlacio a myfyrio ar gyflwr peryglus y cefnfor, o dan y morfil!

 

 

Digwyddiadau