Digwyddiadau

Digwyddiad: Yn Rhoi Cartref i Natur

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
14 a 15 Rhagfyr 2019, 11am-1pm a 2pm - 4pm.
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Galw heibio

O'r diwedd, mae Dippy wedi cyrraedd ac mae tîm Rhoi Cartref i Natur yng Nghaerdydd wedi cyffroi!

Dewch gyda ni i fod yn anturiaethwyr hanes natur, gan fynd yn ôl mewn amser i ddysgu am Dippy, ei hen gynefin coll a'i ffrindiau.

Bydd ystod o weithgareddau i bawb o bob oed, o hela ffosilau i ddeino-neidio, cynefinoedd deino bach a sialensiau Jwrasig anferthol. Bydd y digwyddiad delfrydol i deuluoedd yn gyfle i chi gysylltu â byd natur a datblygu dealltwriaeth ddyfnach o be sy'n gwneud i'n byd ni droi.

Diolch i broject Lefelau Byw bydd cyfle i gael blas ar fywyd heliwr Oes y Cerrig ar arfordir cyfagos Gwastadeddau Gwent, wrth iddo ymgartrefu a hela creaduriaid gwyllt yn aber mwdlyd afon Hafren.

Dyma sesiynau galw heibio, am ddim, a gynhelir ddwywaith y dydd 11am-1pm a 2pm-4pm.

Mewn partneriaeth ag RSPB Cymru

Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai’n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy’n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Digwyddiadau