Digwyddiadau

Digwyddiad: Mae Ensemble MAH

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
12 Rhagfyr 2019, 7pm
Pris £25 - £40
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.seetickets.com
Majid Derakhshani

Majid Derakhshani

Mae Ensemble MAH yn dod i Gaerdydd fel rhan o’u Taith Ewropeaidd ac yn perfformio yn Theatr Reardon Smith yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.


Yn cynnwys Majid Derakhshani (Tar / Cyfansoddwr), Sahar Zibaei (Llais), Kooshan Yaghmaei (Tonbak), Mostafa Narimani (Daf), Mehrdad Nasehi (Kamancheh), Jamshid Safarzahed (Santour) ac Amin Golestani (Oud)

Bydd y cyngerdd hwn yn dathlu Cerddoriaeth Glasurol Persiaidd a Chwrdaidd yng Nghaerdydd, gan roi cipolwg prin ar gelfyddyd sydd yn prysur ddiflannu, a bydd yn dod â diwylliannau Cymru a Persia ynghyd.

Tocynnau

Mae mwy o wybodaeth ar gael trwy’r digwyddiad Facebook

BYWGRAFFIAD Majid Derakhshani

Mae Majid Derakhshani (ganwyd 13/09/1957 yn Sangesar, Iran) yn gerddor uchel ei barch o Iran.

Cafodd ei eni i deulu o artistiaid o dalaith Semnan yn Iran. Wrth astudio llinynnau a chyfansoddi ym Mhrifysgol Tehran, daeth yr enwog Mohammad Reza Lotfi yn athro arno.

Ar ôl ymfudo i’r Almaen, sefydlodd y Nawa Musikzentrum yng Nghwlen; canolfan fwyaf gweithgar a blaenllaw cerddoriaeth glasurol Persia y tu allan i Iran. Yn Iran, ystyrir Majid Derakhshani gyda’r gorau ar ei offeryn – y tar. Mae ganddo felly'r teitl Ostad, sydd yn nodi ei fod yn feistr ar ei offeryn. Mae ei allu wedi cael ei ddathlu’n fyd-eang mewn gwyliau, cyngherddau, cynyrchiadau radio a theledu.

Mae wedi cyfansoddi ar gyfer myrdd o gerddorion rhyngwladol, fel y canwr enwog o Iran, Mohammad Reza Shajarian (Albwm Dar Khial). Uchelgais Majid yw sicrhau bod diwylliant y gorllewin yn dod i adnabod cerddoriaeth glasurol Iran. Mae’n gweld ei hun fel llysgennad i’r melodïau cyfriniol hyn, sydd â newid yn eu natur. Felly, datblygodd arddull gerddorol newydd, sydd yn ychwanegu elfennau Ewropeaidd at gerddoriaeth ddwyreiniol. Mae hud ei harmonïau yn cyfareddu, gan hudo pobl o bob oed. Yn arbennig mewn oes sydd yn llawn adloniant un dimensiwn ac arwynebol, mae’r gerddoriaeth hon yn ein goleuo. 

Gellir cyrraedd Darlithfa Reardon Smith trwy'r drws ar Blas y Parc. Bydd mynedfa'r de yn agor am 6.30pm.

 

Digwyddiadau