Digwyddiadau

Sgwrs: Sgwrs: Martin Parr a Michael Sheen

27 Mawrth 2020, 7pm
Pris £16
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.eventbrite.co.uk
Llun o ddyn yn edrych tuag at y mynyddoedd tra bod dynes yn darllen papur newydd mewn car

Eryri, 1989

© Martin Parr / Magnum Photos / Rocket Gallery

Michael Sheen

Michael Sheen

Ymunwch â ni am noson arbennig iawn gyda’r ffotograffydd, Martin Parr a’r actor, Michael Sheen.

Byddant yn trafod gwaith Martin a’i berthynas hirdymor â Chymru, sy’n cael sylw yn ei arddangosfa Martin Parr yng Nghymru, sydd i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd tan 4 Mai 2020.

Tocynnau

Martin Parr

Mae Martin Parr yn ffotograffydd dogfennol a chasglwr. Dros y 40 mlynedd ddiwethaf, bu’n cofnodi pobl, llefydd a diwylliannau yn y DU a thu hwnt, gan archwilio themâu hamdden, treuliant a chyfathrebu. Mae ei bortreadau hoffus a doniol o’r byd sydd ohoni wedi newid ein dealltwriaeth o gymdeithas a’i gwahanol agweddau. Bu’n aelod o Magnum Photos ers 1994 ac mae wedi arddangos a chyhoeddi yn rhyngwladol. Agorodd Sefydliad Martin Parr ym Mryste yn 2017, sy’n cynnwys ei archif gynhwysfawr ac yn cefnogi a chadw gwaith ffotograffwyr sy’n canolbwyntio ar Ynysoedd Prydain.

Michael Sheen

Mae Michael Sheen yn actor o fri ar lwyfan a sgrin. Ymysg ei berfformiadau gwobrwyedig ar lwyfan mae Caligula a Frost/Nixon yn y Donmar Warehouse, a Hamlet yn y Young Vic. Roedd yn gyfrifol am greu, cyd-gyfarwyddo a pherfformio yn y digwyddiad byw arloesol The Passion in Port Talbot ar gyfer National Theatre Wales.

Mae Sheen wedi serennu mewn tair ffilm a enwebwyd am y Ffilm Orau yng Ngwobrau’r Academi: The Queen, wedi’i chyfarwyddo gan Stephen Frears, Frost/Nixon, wedi’i chyfarwyddo gan Ron Howard, a Midnight in Paris, wedi’i chyfarwyddo gan Woody Allen.

Ar deledu, mae Sheen wedi ennill nifer o wobrau ac enwebiadau am ei berfformiadau. Yn ddiweddar ymddangosodd Michael yng nghyfres Neil Gaiman, Good Omens ar Amazon a’r BBC a The Good Fight ar CBS. Ar hyn o bryd mae Michael i’w weld yn y brif rôl ar gyfres Fox, Prodigal Son, a bydd i’w weld nesaf fel Chris Tarrant yn rhaglen ITV ac AMC, Quiz wedi’i chyfarwyddo gan Stephen Frears, ynglyn â sgandal tagu Who Wants to Be a Millionaire.

Mae Michael yr un mor adnabyddus fel ymgyrchydd, trwy ei waith fel Llysgennad UNICEF, Noddwr Social Enterprise UK, Llywydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a sawl rôl arall. Mae Michael hefyd wedi sefydlu sawl mudiad cymdeithasol ei hun. Ym mis Mawrth llynedd fe lansiodd yr ‘End High Cost Credit Alliance’, sy’n ceisio atal credyd cost-uchel rhag cael ei dargedu at bobl sy’n methu ei fforddio. Yn 2019, daeth Michael â’r Cwpan y Byd Digartref i Gaerdydd – digwyddiad sy’n ceisio cael effaith bositif ar fywydau pobl ymhell ar ôl y chwiban olaf. Daeth dros 500 o chwaraewyr o 50 gwlad i’r digwyddiad, oedd yn un o’r twrnameintiau Cwpan y Byd Digartref mwyaf llwyddiannus eto.

  • Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Narlithfa Reardon Smith. Bydd drysau’n agor am 6.30pm a’r sgwrs yn dechrau am 7pm, gan orffen tua 9pm.
  • Mae mynediad i’r theatr o Blas y Parc.
  • Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.
  • Bydd Martin Parr yn llofnodi llyfrau ar ôl y sgwrs. Bydd y llyfr ar gael i’w brynu yn y theatr ar y noson.
  • Sylwer: ni fydd modd gweld arddangosfa Martin Parr ar noson y sgwrs. Os hoffech chi weld yr arddangosfa cyn y sgwrs, cofiwch fod yr Amgueddfa’n cau am 5pm. Mae’r arddangosfa’n cau ar 4 Mai. Mae mwy o wybodaeth yma.
  • Mae mynediad gwastad i’r theatr ac mae llefydd eistedd ar gyfer cadeiriau olwyn. Dewiswch y tocyn priodol wrth archebu.
  • Os hoffech chi brynu tocynnau ar gyfer y maes parcio ymwelwyr (£5) gallwch wneud hyn yn y theatr ar y noson.

Efallai bydd gennych diddordeb yn ein cwrs Gwella eich Ffotograffiaeth yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Digwyddiadau