Digwyddiadau

Digwyddiad: Bod yn greadigol gyda Dippy – gweithdy addas i bobl fyddar

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
19 Ionawr 2020, 10.30am & 1pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Drwy e-bost neu neges destun

Dyma weithdy gan yr artist byddar, Jonny Cotsen. Bydd y gweithdy’n addas i bobl fyddar ac mae wedi’i ddylunio ar gyfer plant a phobl ifanc B/byddar. Mae'r gweithdy'n agored i deuluoedd sy'n clywed a'r rhai nad ydynt yn clywed, a bydd yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng BSL a Saesneg llafar, gyda chymorth dehonglydd BSL. Y dehonglydd fydd Claire Anderson.

Ymunwch â Jonny am 2 awr o hwyl creadigol. Yn ystod y sesiwn byddwn yn cwrdd â Dippy ym Mhrif Neuadd yr Amgueddfa, cyn creu celf llawn dychymyg wedi’i hysbrydoli ganddo.

Archebwch eich lle drwy e-bostio addysg@amgueddfacymru.ac.uk neu drwy anfon neges destun at 07810 057488. Nifer benodol o lefydd sydd ar gael, ar sail y cyntaf i’r felin. Rhaid archebu lle.

Digwyddiadau