Digwyddiadau

Cwrs: Cyflwyniad i'r Byd Morol

23, 30 Ebrill, 7, 14 a 21 Mai 2020, 1pm - 4pm
Pris £75 - £90
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.eventbrite.co.uk
Cyflwyniad i'r Byd Morol

Cyflwyniad i'r Byd Morol

Ydy'r môr yn eich cyfareddu? Neu greaduriaid pyllau creigiau yn eich cyffroi? Ymunwch â phedwar o’n gwyddonwyr am gyfres o bum darlith â darluniau yn trafod mwydod, creigiau, crancod a gwymon dros bum wythnos.

Bydd y darlithoedd yn rhoi trosolwg o'r byd morol a'r anifeiliaid a gwymon rydych chi'n debygol o'u gweld ar ein harfordiroedd lleol

Bydd pob sesiwn yn cynnwys sgwrs â darluniau a chyfle i drin a thrafod sbesimenau.  Bydd digonedd o amser i holi cwestiynau a thrafod pynciau’r wythnos hefyd.

Does dim angen gwybodaeth flaenorol – dim ond diddordeb mewn dysgu mwy am greaduriaid y môr, eu cynefinoedd a pham maent yn bwysig.

Dyma amserlen arfaethedig y cwrs, ond rydym yn cadw'r hawl i newid trefn y sgyrsiau yn ôl y galw.

Wythnos 1 – Cyflwyniad i'r byd morol

Wythnos 2 – Byd Rhyfeddol Mwydod – pam mae mwydod yn bwysig i fywyd y môr

Wythnos 2 – Cregyn a sut i'w hadnabod

Wythnos 4 – Crancod, sêr y môr, anemoni a chreaduriaid eraill llai adnabyddus

Wythnos 5 – Gwymon

Tickets

Dyma gyfle arbennig iawn i weld be sy'n digwydd tu ôl i'r llenni yn ein Hamgueddfa Genedlaethol a dysgu gan rai o brif wyddonwyr y maes.

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffi.

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

 

Digwyddiadau