Digwyddiadau

Digwyddiad: Cabaret Tywyll Weimar

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
15 Chwefror 2020, 3.30pm - 4.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd 18+
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Cyflwynir gan fyfyrwyr Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru

Cyngerdd i anrhydeddu twf a dirywiad y mudiad LGBT yng Ngweriniaeth Weimar Berlin, trwy gyfrwng caneuon un o’i arwyr mwyaf talentog, y cyfansoddwr Kurt Weill. Daeth Weill â rhai o’r awduron a’r dramodwyr pwysicaf at ei gilydd i greu ei fersiwn ei hun o Opera: cymysgedd o Jazz a cherddoriaeth Glasurol, Cabaret a theatr epig, i gyflawni nod pwysicaf adloniant llwyfan y cyfnod hwnnw: ‘gwneud i gynulleidfaoedd feddwl’. Gyda’r cyngerdd hwn rydym yn gobeithio eich difyrru, ond hefyd eich addysgu am y mudiad LGBT yn ystod y ddau Ryfel Byd’. 

Tocynnau

Cynhelir y cabaret yng ngofod arddangos Ystafelloedd yr Artistiaid

Bywgraffiadau’r Perfformwyr

Mae Louise Geller (Fly), yn fyfyriwr yn Ysgol Opera David Seligman, Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru. Mae Louise wedi perfformio nifer o brif rolau gyda Bristol Opera ac opera deithiol Tessitoura. Mae ei rolau diweddar yn cynnwys Susanna, The Marriage of Figaro (Tessitoura) a Casilda, The Gondoliers (Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru). Mae newydd ddychwelyd ar ôl cyfnod llwyddiannus yn y Fringe Festival yng Nghaeredin gyda’i sioe “The Comedy of Operas”. 

José Bustamante (Jenny), tenor, ail flwyddyn MMus. Dechreuodd ei hyfforddiant cerddorol yn breifat yn Bolifia, yn ychwanegol at ei astudiaethau Bioleg. Enillodd Radd Meistr mewn Ecoleg yn y Swistir cyn ystyried newid gyrfa i faes cerddoriaeth. Felly, ymrestrodd yn y Ribaupierre Institut yn Lausanne ar gyfer y dosbarth Opera.

Mae’r mezzo-soprano, Marienella Phillips (Mack), yn Ysgol Opera David Seligman Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru ac yn cael ei haddysgu gan Anne Mason. Derbyniodd Ysgoloriaeth Leverhulme ac enillodd Wobrau Adelina Patti a Deuawd Dolan Evans y Coleg Cerdd a Drama. Enillodd radd MMus mewn Perfformio Cerddorol o Goleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru a gradd o Brifysol Bryste.

Gwaith diweddar: Mrs Charlton Dead Man Walking (Opera Cenedlaethol Cymru), Nancy Waters Albert Herring (Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru), Cherubino Le Nozze di Figaro (Somerset Opera).

Mae Michael Smith (Sam) yn astudio am radd BMUS mewn Perfformio Lleisiol yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru gydag Adrian Thompson, John Fischer a Donald Maxwell. Yn ystod yr haf, derbyniodd Ysgoloriaeth Gil Rodriguez gan Opéra de Baugé, Ffrainc ac ysgoloriaeth Badoer Dalla Rizza i berfformio Marcello and Masetto gyda’r Arte lirica Festival. Mae Michael yn Fyfyriwr Bwrsari o Gorws Cenedlaethol y BBC yng Nghymru.

Mae Natalie Valentine (Begbick) ar ei hail flwyddyn o’r cwrs actio BA. Mae’n dod o Ogledd Carolina ac wedi derbyn hyfforddiant yn Ysgol Gelfyddydau a Drama Prifysgol Gogledd Carolina.

Mae Alex Norton (Miriam) yn bianydd, organydd a sacsaffonydd. Mae ei brosiectau diweddar yn cynnwys perfformio Requiem Faure fel organydd yn Neuadd Dewi Sant, bod y répétiteur yn Happy End Kurt Weill a pherfformio’r trefniant o Petite Messe solennelle Rossini i ddau biano gyda chôr Voci yn Windsor.

Mae’r soprano Nataliya Gorban (Lillian) yn fyfyriwr ail flwyddyn ar y cwrs gradd MMus mewn perfformio lleisiol yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru gyda Gail Pearson. Cyn hyn, graddiodd Nataliya gyda BMUS o’r Royal Conservatoire of Scotland, lle llwyddodd i gwblhau rhaglen gyfnewid Erasmus. Wedi’i geni a’i magu yn yr Ukrain, symudodd i Bortiwgal yn ifanc, lle dechreuodd hyfforddi i fod yn gantores glasurol.

Digwyddiadau