Digwyddiadau

Digwyddiad: Instagram: Symposiwm

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
29 Chwefror 2020, 12pm - 4.45pm
Pris £5
Addasrwydd 16+
Archebu lle www.eventbrite.co.uk
Llun du a gwyn o ddynes yn edrych tuag at y camera ac yn ysmygu

August Sander, Ysgrifennydd gyda Radio Gorllewin yr Almaen, Cwlen, Sekretärin beim Westdeutschen Rundfunk in Köln 1931

ARTIST ROOMS Orielau Cenedlaethol yr Alban a'r Tate. Benthycwyd gan Anthony d'Offay 2010

© Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur - August Sander Archiv, Cologne / DACS 2019

Ffoto © Orielau Cenedlaethol yr Alban

Cyfrwng cymdeithasol. Cwmni gwerth biliynau. Cartref ffasiwn ffitrwydd, afocados ai frecwast, a ffotos wedi ffiltro. Mae Instagram yn le i ni rannu'n bywydau a chael cip ar fywydau eraill - ffrindiau, teulu, dylanwadwyr ac enwogion. Ond beth yw effaith y ffrwd ddiddiwedd o ffotograffau arnom mewn gwirionedd? Sut mae'r platfform yn llywio ein dealltwriaeth o ffotograffiaeth gyfoes fel arfer dyddiol a chelfyddyd?

Ymunwch â ni i drafod lle Instagram fel cyfrwng allweddol i gelfyddyd a diwylliant cyfoes. Bydd y symposiwm hanner diwrnod yn rhoi llwyfan i amryw o arbenigwyr, gan gynnwys haneswyr celf a gwybodusion y cyfryngau drafod ag artistiaid gweledol o Dde Cymru a thu hwnt. Mewn cyfres o drafodaethau bwrdd crwn a phanel, byddwn yn ystyried yr hunlun fel genre portreadu newydd, yn edrych ar brojectau hanesyddol neu artistig mentrus a ddatblygodd ar Instagram, ac yn gweld sut mae artistiaid yn defnyddio'r platfform.

Ymhlith y siaradwyr sydd wedi'u cadarnhau mae Cadence Kinsey (Coleg y Brifysgol Llundain), Alexandra Kingston-Reese (Prifysgol Caerefrog), Alexandra Georgakopoulou (Coleg y Brifysgol Llundain) Celia Jackson (Prifysgol De Cymru), Federica Chiochetti (Ffotogapsiynydd), Huw Alden Davies (artist), Michal Iwanowski (artist), Dr. Alix Beeston (Cardiff University) a Dr. Bronwen Colquhoun (National Museum Wales)

Tocynnau

Cynhelir y symposiwm yn ystod Tymor Ffotograffiaeth Amgueddfa Cymru ac ar benwythnos olaf Ystafell Artist: August Sander, arddangosfa o rai o bortreadau ffotograffig pwysicaf y cyfrwng. Mae cost y tocyn yn cynnwys taith dywys drwy'r arddangosfa, gan roi cyfle i gyfranwyr fyfyrio ar y cyswllt rhwng diwylliant digidol a hanes ffotograffiaeth - yn yr amgueddfa a thu hwnt.

Cyflwynir ar y cyd ag Image Works: Ymchwil ac Arfer Diwylliant Gweledol dan nawdd Prifysgol Caerdydd.

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Caiff y digwyddiad ei gynnal yn Narlithfa Reardon Smith. Defnyddiwch y drysau ar Blas y Parc yn hytrach na phrif fynedfa’r Amgueddfa.

Digwyddiadau