Digwyddiadau

Arddangosfa: Rheolau Celf?

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
23 Hydref 2021 – 16 Ebrill 2023
Dod yn fuan
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Delwedd o waith John Akomfrah, 'Môr Vertigo'

John Akomfrah - Vertigo Sea (2015)
Gosodwaith fideo lliw clirlun tair sianel, sain 7.1
48 munud 30 eiliad
AKOM150001
© Smoking Dogs Films; trwy garedigrwydd Smoking Dogs Films ac Oriel Lisson

Mae criw o ferched ifanc yn gwisgo du ac yn sefyll ger cronfa ddŵr ym Merthyr Tudful

Clémentine Schneidermann & Charlotte James - It’s Called Fashion (Look It Up), Merthyr (2016)
© Clémentine Schneidermann & Charlotte James

Gwanwyn gan Maximilian Lenz

Maximilian Lenz - Gwanwyn (Oddeutu1904)
© Amgueddfa Cymru

Y Bardd gan Thomas Jones

Thomas Jones – Y Bardd (1774)
© Amgueddfa Cymru

Mae Rheolau Celf? yn twrio drwy bum canrif o baentiau a darluniau, cerfluniau a cherameg, ffilm a ffotograffiaeth i holi cwestiynau pwysig am gynrychiolaeth, hunaniaeth a diwylliant.

Caiff y gweithiau eu trefnu mewn ffordd sy'n cwestiynu'r pŵer cymdeithasol a gwleidyddol a amlygir yn y gweithiau. Bydd yn dangos sut mae artistiaid drwy'r canrifoedd wedi parhau i herio, tanseilio ac ail-ddychmygu'r hyn y gall celf fod.

Caiff caffaeliad mawr newydd, Môr Vertigo gan John Akomfrah, ei ddangos ochr yn ochr â gweithiau artistiaid megis Rembrandt, Thomas Jones, Pablo Picasso, Gwen John, Maximilian Lenz, Clare Woods, Bedwyr Williams, Caroline Walker a Clementine Schneidermann.  

Bydd ystod o gelf hanesyddol, modern a chyfoes o gasgliadau Amgueddfa Cymru i'w gweld, a rhai gweithiau'n cael eu paru gyda'i gilydd am y tro cyntaf er mwyn creu perthynas newydd rhyngddynt ac amlygu rhai o faterion cymdeithasol ein byd ni heddiw.

Mae Amgueddfa Cymru yn gweithio gydag artistiaid ac awduron i arwain partneriaid cymunedol i ddehongli elfennau o'r arddangosfa. Bydd hwn yn arwain at ffordd newydd ac unigryw i ddod a llu o leisiau ynghyd i holi beth yw Rheolau Celf?.

Mae Môr Vertigo yn eiddo ar y cyd i oriel gelf Towner ac Amgueddfa Cymru. Caffaelwyd gyda chymorth y Gronfa Gelf (gyda chyfraniad gan Sefydliad Wolfson), Ymddiriedolaeth Derek Williams, Sefydliad Search drwy'r Gymdeithas Gelf Gyfoes a Chronfa Ddatblygu Casgliad Towner, 2019.

Digwyddiadau