Digwyddiadau

Arddangosfa Arbennig: Bywyd Richard Burton

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Tachwedd 2020 – 3 Hydref 2021, Nodwch: Mae’r arddangosfa hon yn cau am 4.00pm
Pris Mynediad am ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Rhaid archebu tocyn i'r arddangosfa ymlaen llaw ynghyd â tocyn mynediad cyffredinol i'r Amgueddfa
Bywyd Richard Burton
Richard Burton fel dyn ifanc

Archifau Richard Burton, Prifysgol Abertawe

Dyma hanes sut y daeth Richard Jenkins, y bachgen o Bont-rhyd-y-fen a Tai-bach, Port Talbot, i fod yn Richard Burton y seren ryngwladol.

Bydd yr arddangosfa’n cynnwys dyddiaduron, dogfennau a gwrthrychau o Archifau Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe, yn cael eu harddangos am y tro cyntaf.

Mae ei ddyddiadur cynharaf, a ysgrifennwyd pan oedd yn fachgen ysgol 14 oed ar gychwyn yr Ail Ryfel Byd, yn rhoi cipolwg i ni ar fywyd ym Mhort Talbot y 1940au, ac yn cyflwyno’r bobl a’r llefydd fu’n gymaint o ddylanwad ar Richard.

Ymysg uchafbwyntiau eraill yr arddangosfa mae rhai o wisgoedd llwyfan Richard Burton o’r perfformiadau Shakespeare fu’n sbardun i’w yrfa, a gwisgoedd o Cleopatra, y ffilm Hollywood epig a newidiodd ei fywyd.

Yn anterth ei enwogrwydd, roedd Richard Burton dan y chwyddwydr drwy’r amser, a’r wasg yn llawn straeon camarweiniol amdano. Trwy gyfrwng ei ddyddiaduron a’i bapurau personol, bydd yr arddangosfa hon yn datgelu’r dyn tu ôl i’r penawdau – Richard Burton y gŵr a’r tad, y darllenydd a’r meddyliwr, a’r Cymro balch.

I gyd-fynd â'r arddangosfa ry'n ni wedi creu arddangosfa ddigidol. Bydd hwn yn cael ei ddiweddaru gyda straeon ac eitemau yn gyson. Edrychwch arno nawr

 

 

Digwyddiadau