Digwyddiadau

Arddangosfa Arbennig: Bywyd Richard Burton

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
7 Tachwedd 2020 – 11 Ebrill 2021
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Bywyd Richard Burton
Richard Burton fel dyn ifanc

Archifau Richard Burton, Prifysgol Abertawe

Dyma hanes sut y daeth Richard Jenkins, y bachgen o Bont-rhyd-y-fen, Port Talbot, i fod yn Richard Burton y seren ryngwladol.

Bydd yr arddangosfa’n cynnwys dyddiaduron, dogfennau a gwrthrychau o Archifau Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe, yn cael eu harddangos am y tro cyntaf.

Mae ei ddyddiadur cynharaf, a ysgrifennwyd pan oedd yn fachgen ysgol 14 oed ar gychwyn yr Ail Ryfel Byd, yn rhoi cipolwg i ni ar fywyd ym Mhort Talbot y 1940au, ac yn cyflwyno’r bobl a’r llefydd fu’n gymaint o ddylanwad ar Richard.

Ymysg uchafbwyntiau eraill yr arddangosfa mae rhai o wisgoedd llwyfan Richard Burton o’r perfformiadau Shakespeare fu’n sbardun i’w yrfa, a gwisgoedd o Cleopatra, y ffilm Hollywood epig a newidiodd ei fywyd.

Yn anterth ei enwogrwydd, roedd Richard Burton dan y chwyddwydr drwy’r amser, a’r wasg yn llawn straeon camarweiniol amdano. Trwy gyfrwng ei ddyddiaduron a’i bapurau personol, bydd yr arddangosfa hon yn datgelu’r dyn tu ôl i’r penawdau – Richard Burton y gŵr a’r tad, y darllenydd a’r meddyliwr, a’r Cymro balch.

 

 

 

 

Digwyddiadau