Digwyddiadau

Sgwrs: Sgwrs: 200 Mlynedd o Seryddiaeth 1820–2020

21 Mawrth 2020, 1pm
Pris £2
Addasrwydd 16+
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

ESA/Hubble

Ffurfiwyd y Gymdeithas Seryddol Frenhinol ym 1820. Beth oedd pobl y cyfnod yn ei feddwl am y Bydysawd? Sut fath o delesgopau oedd ganddyn nhw?

Rydym wedi dysgu cymaint yn y 200 mlynedd ers hynny. Bydd y sgwrs hon yn mynd â chi ar wibdaith drwy’r blynyddoedd, gan ddangos pa delesgopau a thechnegau gafodd eu dyfeisio, pa ddarganfyddiadau a wnaethpwyd, a sut mae ein dealltwriaeth ni o’r Bydysawd wedi’i drawsnewid.

Sgwrs gan yr Athro Michael G. Edmunds, Athro Emeritws, Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd.

Tocynnau

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

 

Digwyddiadau